ورود

اموزش PVELite در تبریز

PVELite

نام دوره آموزشی
PVELite
ساعت
30
شهریه (ریال)
9,000,000

هدف:

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار و استاندارد ASME مربوطه

رئوس مطالب

آشنایی با استانداردهای ASME و مخازن تحت فشار، انواع آن و اجزاء آن
آشنایی با برج ها و اجزاء آن
معرفی بارهای مختلف تنش های موجود و تنش مجاز
آشنایی با مصالح مختلف و کاربردهای آنها و اطلاعات مربوط به نوع اتصالات مختلف

تعریف عمومی نرم افزار
WIND, DYNAMIC LOAD, ELEMENT BASIC DESIGN
DESIGN CONSTRAINT
بررسی یک VESSEL عمودی با LEG خروجی برنامه
تعریف یک VESSEL عمودی با LUG و خروجی برنامه
تعریف یک VESSEL افقی و خروجی برنامه
تعریف COMPONENT های PVELITE

  تعداد افراد حاضر: 228       تعداد بازديد امروز: 226       تعداد بازديد ديروز: 9397       تعداد بازديد ماه: 224627       تعداد بازديد ماه گذشته: 276314       تعداد بازديد كل: 29339223