ورود

اموزش TANK DESIGN در تبریز

TANK DESIGN

نام دوره آموزشی
TANK DESIGN
ساعت
30
شهریه (ریال)
9,000,000

هدف:

آشنايى با تئورى و روش هاى طراحى مخازن ذخيره بر اساس API 650

رئوس مطالب

آشنايى با انواع مخازن و معرفى مخازن ذخيره
آشنايى با استانداردهاى مربوطه
آشنايى با پارامترهاى طراحى
معرفى نرم افزار TANK
ورودى هاى نرم افزار به کمک استاندارد (650, 653) A.P.I
خروجى توسط Design و Analyze Mode
طراحى و محاسبات مخازن ذخيره L.P و ATM طبق A.P.I:620 A.P.I:650
Besic Design, Detail Design

  تعداد افراد حاضر: 187       تعداد بازديد امروز: 24       تعداد بازديد ديروز: 9397       تعداد بازديد ماه: 224425       تعداد بازديد ماه گذشته: 276314       تعداد بازديد كل: 29339021