ورود

اموزش پیاده سازی ITIL به کمک OTRS در تبریز

کارگاه پیاده سازی ITIL به کمک نرم افزار OTRS


پياده سازي ITIL يكي از خواسته هاي بسياري از مديران IT مي باشد. سازمان هاي زيادي درصدد استقرار ITIL در سازمان خود مي باشند ولي معمولاً اين پياده سازي با چالش هاي زيادي روبه رو مي باشد.

اين دوره با هدف معرفي اين چالش ها، نحوه بكارگيري ابزار OTRS براي استقرار ITIL و انجام عملي تكنيـك هـاي مربوطـه،طراحي و اجرا مي گردد.


نام دوره آموزشی
کارگاه پیاده سازی ITIL به کمک نرم افزار OTRS
ساعت
22 (11 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
10,000,000

اهداف:

در انتهاي اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
دانشجويان در پايان اين دوره مي توانند پياده سازي ITIL را در يك سازمان هدايت نموده و حداقل يك فرايندITIL را به كمك نرم افزار OTRS اجرايي نمايند.


رئوس مطالب


■ نصب OTRS و افزودن Add-on هاي لازم
■ مرور منوهاي OTRS و پيش فرض هاي اين نرم افزار
■ تعريف يك پروژه عملي جهت پياده سازي در كارگاه
■ تشكيل تيم پياده سازي
■ طراحي فرآيند لازم جهت پياده سازي توسط فراگيران حاضر در كلاس
■ اجراي فرآيند و پياده سازي آن توسط OTRS با مشاركت فراگيران
■ بكارگيري OTRS و شبيه سازي فرآيند اجرا شده در كارگاه
■ بدست آوردن شاخص هاي لازم و بررسي گزارش هاي قابل توليد توسط OTRS
■ تحليل گزارش ها و تدوين برنامه بهبود در كارگاه
■ بررسي مستندات مربوط چند نمونه واقعي پياده سازي شده


  تعداد افراد حاضر: 151       تعداد بازديد امروز: 7376       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146510       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422646