ورود

اموزش CEH در تبریز

شناسائی نقاط ضعف امنیتی و راه حل های رفع آن( CEH (Certified Ethical Hacking


شرکت EC-Council با ارائه مدرک Certified Ethical Hacker - CEH یا مدرک هکرهای قانونمند ، متخصصینی را تربیت می نماید که با روش ها و ابزارهای مختلفی که در عملیات Hacking مورد استفاده قرار می گيرند آشنا شده و با تکیه بر آن ، سیستم امنیتی موجود را بررسی و کلیه متدولوژی های تعیین وضعیت امنیت یک سازمان را توسط تست های نفوذ به کار بسته و وضعیت ایمنی شبکه یک سازمان را تعیین می نمایند . انجام تست های نفوذ با هدف ایجاد ایمنی ، طبق درخواست سازمان ها و توسط متخصصین و هکرهای قانونمند ، کاملا قانونی بوده و جزء نیازهای اساسی هر سازمان و سیستم اطلاعاتی می باشد .


نام دوره آموزشی
CEH شناسایی نقاط ضعف امنیتی و راه حل های رفع آن
ساعت
50 (25 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
16,000,000

اهداف:

■ توانایی بررسی نقاط ضعف و آسیب پذیری های شبکه و برنامه های تحت آن .
■ آشنایی با مبانی نفوذ به شبکه های کامپیوتری و به دست آوردن اطلاعات
■ آشنایی با تشریح حملات و مکانیزم های رایج نفوذ


مخاطبین دوره:

دوره CEH به عنوان دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات شناخته می شود و کلیه افرادی که در شبکه های کامپیوتری با عناوین مختلف مشغول به کار می باشند توصیه می شود که دوره CEH را بگذرانند.


رئوس مطالب


Introduction to Ethical Hacking ■
Footprinting and Reconnassance ■
Scanning Networks ■
Enumeration ■
System Hacking ■
Trojans and Backdoors ■
Viruses and Worms ■
Sniffers ■
Social Engineering ■
Denial Of Service ■
Session Hijacking ■
Hijacking Web servers ■
Hacking Web Applications ■
SQL Injection ■
Hacking Wireless Networks ■
Evading IDS, Firewalls and Honeypots ■
Buffer Overflow ■
Cryptography ■
Penetration Testing ■


  تعداد افراد حاضر: 141       تعداد بازديد امروز: 6624       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 145758       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31421894