ورود

اموزش پیاده سازی ISMS

دوره آموزش پیاده سازی ISMS در سازمان


آموزش پیاده سازی ISMS در سازمان:

پشتیبانی ، تقویت و به روز رسانی دانش امنیت اطلاعات
توانایی استقرار و ارزیابی اهداف و نیازهای امنیت اطلاعات
شناسایی و ارزشیابی دارایی های اطلاعاتی سازمان
شناسایی و ارزشیابی مخاطرات مربوط به دارایی های سازمان
توانایی تدوین خط مشی و روش های اجرایی مربوط به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

نام دوره آموزشی
آموزش پیاده سازی ISMS در سازمان
ساعت
24 (12 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
9,000,000

اهداف:

■ سيستم مدیريت امنيت اطلاعات (ISMS) با کنترل عوامل انسانی، روندها و سيستم های IT سازمان ، حفظ امنيت اطلاعات حساس سازمان را تضمين می کند.
■ شرکت کنندگان در اين دوره آموزشی با روش های پياده سازی ISMS که مطابق با استاندارد ISO 27001 و الزامات بخش دوم از استاندارد ISO 27001 می باشند ، از طريق شرکت در کارگاه ها و آموزش های عملی آشنا می شوند.


مخاطبین دوره:

■ مدیران و متخصصان IT
■ مسئولين امنيت IT
■ مشاورين امنيت
■ ممیزین ISMS


رئوس مطالب


■ کليات سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)
■ مقاصد استفاده از ISMS
■ تشريح الزامات مرتبط با ISMS
■ نقش گروه هاي ذينفع در اجراي ISMS
■ ارزش هاي کاربردي امنيت اطلاعات و هزينه هاي اجراي ISMS
■ اصول تدوين روشهاي اجرايي و ساير مستندات مرتبط
■ طرح ريزي اهداف (S.M.A.R.T) و برنامه هاي اجرايي ISMS
■ شناسايي الزامات قانوني و محتويات مرتبط
■ شناسايي الزامات قانوني و محتويات مرتبططرح ريزي دستورالعمل ها و روشهاي کنترلي
■ نقش مديريت ارشد در اجراي ISMS
■ پايش و اندازه گيري فعاليت ها و فرآيندها
■ تدوین نظامنامه ISMS


  تعداد افراد حاضر: 142       تعداد بازديد امروز: 7152       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146286       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422422