ورود

اموزش LPIC-3 در تبریز

(LPIC-3 Senior (Level Linux Professional


مدرک LPIC_3 بالاترین مدرک طبقه بندی شده LPI است. این مدرک برای معماران شبکه مناسب است. مباحث اصلی این مدرک بحث ترکیب سیستم ها و نرم افزارها براساس مدل LDAP و ظرفیت سنجی سیستم است. پس از اخذ این مدرک می توان سایر مدارک تخصصی LPI در زمینه Messaging-Mail-Web، Intranet-High Availability و Virtualization-Security-Environment Mixed را نیز اخذ نمود. مدرک Environment Mixed از فوریه 2007، مدرک Security از فوریه 2009 و مدرک Availability و Virtualizationاز سال 2010 ارائه شده است. سایر مدارک تخصصی (Mail, Web and Intranet) در حال حاضر در دستور کار این موسسه قرار دارند.

Exam 301: LPIC-3

نام دوره آموزشی
LPIC-2 Advanced Level Linux Certification (Exam 201)
ساعت
50 (25 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,000,000

Exam 302: LPIC-3

نام دوره آموزشی
LPIC-2 Advanced Level Linux Certification (Exam 201)
ساعت
50 (25 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,000,000

Exam 303: LPIC-3

نام دوره آموزشی
LPIC-2 Advanced Level Linux Certification (Exam 201)
ساعت
50 (25 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,000,000

Exam 304: LPIC-3

نام دوره آموزشی
LPIC-2 Advanced Level Linux Certification (Exam 201)
ساعت
50 (25 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,000,000

  تعداد افراد حاضر: 140       تعداد بازديد امروز: 7182       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146316       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422452