ورود

اموزش Aplus220-802 در تبریز

(A+ (220-802


مدرک A+شرکت CompTIAبه عنوان تایید کننده مهارت مورد نیاز برای پشتیبانی حرفه ای کامپیوتر های امروزی می باشد . این مدرک از جمله مدارک بین المللی است که توسط فروشندگان اصلی سخت افزار و نرم افزار و توسعه دهندگان مورد توجه قرار گرفته است و نشان دهنده توانایی تکنسین فنی برای انجام کارهایی نظیر نصب، پیکر بندی، نگهداری و تعمیر سخت افزار می باشد. برای اخذ این مدرک، داوطلب بایستی در آزمون Essentials به همراه آزمون Application، شرکت کنند. البته با این که بیشتر مهارت های Essentials به صورت جهانی می باشند با این حال مهارت های دیگری نیز برای حمایت از نیازهای شرکت ها لازم است. بر این اساس شرکت CompTIAبرای ارتقای توانایی شغلی افراد در زمینه های خاص آزمون هایی را به صورت جداگانه قرار داده است.

+Exam 220-802: A

نام دوره آموزشی
(A+ (220-802
ساعت
30
شهریه (ریال)
4,500,000


رئوس مطالب


(Operating Systems (33 percent ■
(Security (22 percent ■
(Mobile Devices (9 percent ■
(Troubleshooting (36 percent ■


  تعداد افراد حاضر: 133       تعداد بازديد امروز: 1745       تعداد بازديد ديروز: 5381       تعداد بازديد ماه: 118746       تعداد بازديد ماه گذشته: 273372       تعداد بازديد كل: 28957028