ورود

اموزش Aplus220-801 در تبریز

(A+ (220-801


مدرک +Aشرکت CompTIAبه عنوان تایید کننده مهارت مورد نیاز برای پشتیبانی حرفه ای کامپیوتر های امروزی می باشد . این مدرک از جمله مدارک بین المللی است که توسط فروشندگان اصلی سخت افزار و نرم افزار و توسعه دهندگان مورد توجه قرار گرفته است و نشان دهنده توانایی تکنسین فنی برای انجام کارهایی نظیر نصب، پیکر بندی، نگهداری و تعمیر سخت افزار می باشد. برای اخذ این مدرک، داوطلب بایستی در آزمون Essentials به همراه آزمون Application، شرکت کنند. البته با این که بیشتر مهارت های Essentials به صورت جهانی می باشند با این حال مهارت های دیگری نیز برای حمایت از نیازهای شرکت ها لازم است. بر این اساس شرکت CompTIAبرای ارتقای توانایی شغلی افراد در زمینه های خاص آزمون هایی را به صورت جداگانه قرار داده است

+Exam 220-801: A

نام دوره آموزشی
(A+ (220-801
ساعت
30 (15 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
5,000,000


رئوس مطالب


(PC Hardware (40 percent ■
(Networking (27 percent ■
(Laptops (11 percent ■
(Printers (11 percent ■
(Operational Procedures (11 percent ■


  تعداد افراد حاضر: 139       تعداد بازديد امروز: 7269       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146403       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422539