ورود

اموزش NetworkPlus در تبریز

+Network


مدرک تخصصی شرکت CompTIAکه در حالت کلی تحت عنوان مدرک تخصصی +Network شناخته می شوند از جمله مدارک بسیار با ارزش در طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و مدیریت آنهاست. بر همین اساس داشتن گواهینامه تخصصی +Network نشانه تجربه کافی و دانش فنی وسیع و ژرف در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و همچنین مدیریت ساختارهای شبکه ای وابسته به آنها می باشد.

+Exam N10-005: Network

نام دوره آموزشی
+Network
ساعت
30 (15 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
5,000,000


رئوس مطالب


Introduction to Networks ■
The Open Systems Interconnection Specifications ■
Networking Topologies, Connectors and Wiring Standards ■
The Current Ethernet Specifications ■
Networking Devices ■
(Introduction to Internet Protocol (IP ■
IP Addressing ■
IP Subnetting,Troubleshooting IP, and Introduction to NAT ■
Introduction to IP Routing ■
Routing Protocols ■
(Switching and Virtual LANs (VLANs ■
Wireless Technologies ■
Authentication and Access Control ■
Network Threats and Mitigation ■
Physical and Hardware Security ■
Wide Area Network ■
Command-Line Tools ■
Software and Hardware Tools ■
Network Troubleshooting ■
Management, Monitoring and Optimization ■


  تعداد افراد حاضر: 137       تعداد بازديد امروز: 7293       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146427       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422563