ورود

اموزش CCNA Security در تبریز

Cisco (Certified Network Associate) CCNA Security


با گسترش شاخه های فعالیت مهندسان شبکه در بخش تجهیزات سیسکو این شرکت از اواسط سال 2008 میلادی اقدام به ارائه شاخه های تخصصی مدرک CCNA در سه موضوع مورد توجه روز نموده است.این اقدام پس از آن صورت گرفته که طراحان و برنامه ریزان این دوره ها متوجه شدند که فاصله میان دوره های Associate و Professional بیش از حد زیاده شده و در این بین به مدارک تخصصی تر در سطح Associate نیاز است

Exam 640-554: CCNA Security

نام دوره آموزشی
(CCNA Security (IINS) (640-554
ساعت
70 (35 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
18,000,000

رئوس مطالب

(Common Security Threats (6 percent ■
(Security and Cisco Routers (8 percent ■
(AAA on Cisco Devices (8 percent ■
(IOS ACLs (8 percent ■
(Secure Network Management and Reporting (8 percent ■
(Common Layer 2 Attacks (10 percent ■
(Cisco Firewall Technologies (15 percent ■
(Cisco IPS (16 percent ■
(VPN Technologies (18 percent ■

  تعداد افراد حاضر: 144       تعداد بازديد امروز: 7081       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146215       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422351