ورود

comfarIII tabriz

Comfar III

نام دوره آموزشی
Comfar III
ساعت
40 (20 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
15,000,000

هدف:

تجزیه و تحلیل های مالی و مطالعات زمان سنجی (Feasibility Study)
طرح های جدید توسعه و Joint Ventures

رئوس مطالب

آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهیم پایه شامل: تعریف پروژه، ساختار زمان بندی، تعریف محصولات و واحدهای پولی، مفاهیم مربوط به ارزش زمانی پول و نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری و سرمایه سهام دارن و ...
برآورد و آموزش ورود اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های ثابت شامل زمین، ساختمان ها، تاسیسات و ...
برآورد و ورود اطلاعات مربوط به هزینه های عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم، برآورد و آموزش ورود اطلاعات سرمایه در گردش (Working Capital)
برنامه ریزی تولید و فروش در زمان بهره برداری
آموزش ورود و نحوه تامین منابع مالی، تقسیم سود و مالیات
آموزش مراکز هزینه (Cost Center)
آموزش نحوه تخصیص هزینه (Cost Allocation)
آموزش ورود اطلاعات تحلیل اقتصادی
حل مثال عملی و آموزش نحوه اخذ گزارشات
معرفی گزارشات مالی شامل گردش وجوه نقدی، صورت حساب سود و زیان، ترازنامه
گزارشات تحلیلی گرافیکی، نقطه سر به سر و ...
تحلیل نتایج مالی و اقتصادی شامل: NPV & IRR & NPVE & IRRE & B.P & SHORT NPV و ...
آنالیز حساسیت و تحلیل ریسک پروژه

  تعداد افراد حاضر: 139       تعداد بازديد امروز: 6324       تعداد بازديد ديروز: 9901       تعداد بازديد ماه: 129973       تعداد بازديد ماه گذشته: 238234       تعداد بازديد كل: 33556373