ورود

اموزش رایانه کار حسابداری مالی در تبریز

رایانه کار حسابداری مالی

نام دوره آموزشی
رایانه کار حسابداری مالی (رافع 6)
ساعت
30 (15 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
9,800,000

هدف:

رايانه كار حسابدار مالي از مشاغل حوزه خدمات ،گروه شغلي امور مالي و بازرگاني است وشامل وظايف: ايجاد دوره مالي و دسترسي كاربران در حسابداري مكانيزه، بكارگيري كدينگ حسابداري مناسب با فعاليت شركت، طبقه بندي حساب هاي تفصيلي در نرم افزار،انجام عمليات مربوط به چك هاي دريافتي و پرداختي، تهيه صورت مغايرت بانكي، انجام عمليات گردش كالا در انبار، انبارگرداني، انجام عمليات فروش محصولات و خدمات شركت، تهيه انواع گزارش هاي انبار و فروش، انجام محاسبات حقوق ماهانه، عيدي، بازخريد مانده مرخصي، بازخريد سنوات، ثبت و نگهداري دارائي ثابت و محاسبات استهلاك و فروش دارايي، انجام عمليات پايان سال مالي، تهيه گزارش هاي مورد نياز پايان سال مالي و تحرير دفاتر ميباشد وبا مشاغل حسابداري ،حسابرسي، مديريت وحسابداري فروش در ارتباط است.

رئوس مطالب

■ ايجاد دوره مالي و دسترسي كاربران در حسابداري مكانيزه
■ بكارگيري كدينگ حسابداري مناسب با فعاليت شركت
■ طبقه بندي حساب هاي تفصيلي در نرم افزار
■ انجام عمليات مربوط به چك هاي دريافتي و پرداختي
■ تهيه صورت مغايرت بانكي
■ انجام عمليات گردش كالا در انبار
■ انبارگرداني
■ انجام عمليات فروش محصولات و خدمات شركت
■ تهيه انواع گزارش هاي انبار و فروش
■ انجام محاسبات حقوق ماهانه، عيدي، بازخريد مانده مرخصي، بازخريد سنوات
■ ثبت و نگهداري دارائي ثابت و محاسبات استهلاك و فروش دارايي
■ انجام عمليات پايان سال مالي
■ تهيه گزارش هاي مورد نياز پايان سال مالي و تحرير دفاتر

  تعداد افراد حاضر: 47       تعداد بازديد امروز: 502       تعداد بازديد ديروز: 8950       تعداد بازديد ماه: 133004       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31163007