ورود

اموزش حسابداری صنعتی درجه2 در تبریز

حسابداری صنعتی درجه 2

نام دوره آموزشی
حسابداری صنعتی درجه 2
ساعت
30 (15 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
9,300,000

هدف:

حسابدار صنعتي مقدماتي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده درك مفاهيم حسابداري صنعتي، طبقه بندي هزينه ها و گزارشات مربوطه، روش ثبت حسابداري مواد در دفاتر، ثبت حقوق و دستمزد در حسابداري صنعتي، هزينه يابي در موسسات توليدي، شناخت هزينه يابي سربار در موسسات توليدي برآيد.

رئوس مطالب


جلسه اول: منظور از حسابداری صنعتی
جلسه دوم: مواد ، دستمزد ، سربار
جلسه سوم: منظور از هزینه یابی و انواع هزینه یابی : هزینه یابی سفارش کار ، هزینه یابی مرحله ای
جلسه چهارم: نحوه تهیه مواد
جلسه پنجم: زمان سفارش کالا
جلسه ششم: نحوه تهیه مواد با دو شرایط ، محاسبه برگشت مواد خریداری شده به فروشنده ، برگشت مواد ارسالی به انبار ، دلایل وجود کسر و اضافات انبار ، محاسبه و ثبت کسر و اضافات انبار ، ثبت بستن کسر و اضافات انبار
جلسه هفتم: ارزیابی موجودی مواد به روش های Lifo ، Fifo ، میانگین موزون و تهیه کارت مواد یا کاردکس کالا
جلسه هشتم: آشنائی با عوامل حقوق دستمزد ، آشنائی با کار مختلط ، نوبت کاری ، انواع کسورات قانونی و توافقی و محاسبه حقوق ناخالص با هر شرایط کاری از یک روز تا یک ماه
جلسه نهم: انواع مزایایی که مشمول بیمه نمی باشند و انواع بیمه، حقوق مشمول بیمه و محاسبه بیمه سهم کارگر ، کارفرما ، بیکاری ، انواع مزایایی که مشمول مالیات نباشند و محاسبه حقوق مشمول مالیات و محاسبهانواع روش های مالیات پرداختنی ، محاسبه حقوق خالص
جلسه دهم: یادگیری انواع ثبت های حقوق دستمزد در موسسات بازرگانی ، خدماتی و تولیدی
جلسه یازدهم: انواع مراکز هزینه با توضیحات مربوطه و تسهیم حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی ، آشنائی با حساب های ذخیره سنوات خدمت و پاداش و ثبت های مربوطه با تسهیم
جلسه دوازدهم: آشنائی با طرح تشویقی صددرصد و پارچه کاری
جلسه سیزدهم: منظور از سربار جذب شده و سربار واقعی ، طبقه بندی سربار ، انواع گروه سربار
جلسه چهاردهم: انواع تسهیم : تسهیم اولیه ، تسهیم ثانویه
جلسه پانزدهم: محاسبه نرخ جذب سربار ، سربار جذب شده و محاسبه اضافه یا کسر جذب سربار و ثبت های لازم

  تعداد افراد حاضر: 171       تعداد بازديد امروز: 986       تعداد بازديد ديروز: 9996       تعداد بازديد ماه: 89424       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31119427