ورود

اموزش PDMS در تبریز

PDMS

نام دوره آموزشی
PDMS
ساعت
30
شهریه (ریال)
9,000,000

هدف:

آشنايى با مدل سازى کليه واحدهاى طراحى مهندسى يک واحد فرايندى

رئوس مطالب

: General
Database, Storage in PDMS/PDMS Attributes
PDMS Controlling /Adding & Modifying Items
:Equipment Design
Introduction & Hierarchy of EQUIP
Principle of Building / Modification & Movement of EQUIP / Creating Nozzle & Modification
:Piping Design
Piping Hierarchy & Specs Definition
Branch Creating /Branch Members Creating
Positioning & Movement of Members
Sloping Pipes/Data Consistency clash Chcking

  تعداد افراد حاضر: 223       تعداد بازديد امروز: 220       تعداد بازديد ديروز: 9397       تعداد بازديد ماه: 224621       تعداد بازديد ماه گذشته: 276314       تعداد بازديد كل: 29339217