ورود

اموزش حسابداری حقوق و دستمزد در تبریز

حسابداری حقوق و دستمزد

نام دوره آموزشی
حسابداری حقوق و دستمزد
ساعت
20 (10 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
8,650,000

هدف:

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق و دستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فردي كاركنان داشته باشد.

رئوس مطالب


جلسه اول: آشنائی با عوامل حقوق و دستمزد ، منظور از حقوق پایه و عادی ، ساعت استاندارد کار کارگر در یک روز ، یک هفته و یک ماه در کار های معمولی و سخت و زیان آور طبق قانون کار ، انواع مرخصی ها در کارهای معمولی و سخت و زیان آور طبق قانون کار ، مدت زمان مرخصی ها و مبلغ مرخصی ها ، انواع مزایاهای مستمر و غیرمستمر
جلسه دوم: آشنائی با کار مختلط ، نوبت کاری و انواع نوبت کاری و درصدهای مربوطه ، انواع کسورات قانونی و توافقی و محاسبه حقوق ناخالص پرسنل با هر شرایط کاری از یک روز تا یک ماه
جلسه سوم: انواع مزایایی که شامل بیمه نمی باشند و انواع بیمه ، حقوق مشمول بیمه و محاسبه بیمه سهم کارگر ، کارفرما ، بیکاری
جلسه چهارم: انواع مزایایی که مشمول مالیات نباشند و محاسبه حقوق مشمول مالیات و محاسبه انواع روش های مالیات پرداختنی ، محاسبه حقوق خالص
جلسه پنجم: آزمون تا مباحث تدریس شده
جلسه ششم: یادگیری انواع ثبت های حقوق دستمزد در موسسات بازرگانی ، خدماتی و تولیدی در زمان تحمل یا شناسائی و هنگام پرداخت آن به اداره بیمه و مالیات و پرسنل
جلسه هفتم: انواع مراکز هزینه با توضیحات مربوطه و تسهیم حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی ، آشنائی با حساب های ذخیره سنوات خدمت و پاداش و ثبت های مربوطه با تسهیم
جلسه هشتم: طرز تهیه لیست حقوق و دستمزد
جلسه نهم: آشنائی با انواع طرح های تشویقی ، محاسبه حقوق بر اساس طرح تشویقی پارچه کاری و صددرصد
جلسه دهم: آزمون تا مباحث تدریس شده

  تعداد افراد حاضر: 127       تعداد بازديد امروز: 446       تعداد بازديد ديروز: 8950       تعداد بازديد ماه: 132948       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31162951