ورود

اموزش کاربرد اکسل در تبریز

کاربرد Excel در حسابداری

نام دوره آموزشی
کاربرد Excel در حسابداری
ساعت
30 (15 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
8,000,000
رئوس مطالب


جلسه اول: نحوه ی اجرای برنامه ، باز و بسته کردن برنامه ، باز کردن یک یا چند صفحه گسترده ، نحوه ی نمایش صفحه ، آشکار و مخفی کردن ابزارها
جلسه دوم: ورود اطلاعات ، انتخاب خانه ها ، اضافه و حذف کردن ردیف و ستون
جلسه سوم: ویرایش عرض ستون ها و ارتفاع ردیف ها ، اضافه کردن محتوای یک خانه یا جایگزین کردن آن با محتوای جدید ، کپی ، انتقال و حذف محتوای خانه ها ، جا به جایی محتوای خانه ها بین کاربرگ ها
جلسه چهارم: استفاده از فرمان جستجو و جایگزینی ، مرتب کردن اطلاعات ، اضافه کردن کاربرگ ، حذف و تغییر نام کاربرگ ، کپی و انتقال کاربرگ
جلسه پنجم: قالب بندی خانه ها به صورت اعداد اعشاری و با استفاده از جداکننده هزارگان ، بصورت تاریخ ، علائم پولی درصدی ، تغییر ظاهری محتوای خانه ها ، ترازبندی محتویات ، کادربندی خانه ها و تعیین زاویه برای متون
جلسه ششم: ایجاد انواع نمودار ها بر اساس اطلاعات ، افزودن و حذف عنوان از نمودار ، تغییر رنگ اجزای نمودار ، کپی و انتقال نمودار از یک کاربرگ به کاربرگ دیگر
جلسه هفتم: انجام چهار عمل اصلی بر روی خانه ها ، خانه ی مرجع و آدرس مطلق و نسبی ، فرمول سازی با استفاده از توابع ، استفاده از تابع منطقی شرطی IF
جلسه هشتم: تغییر حاشیه و ابعاد کاربرگ ، تغییر وضعیت قرارگیری کاربرگ ، افزودن و ویرایش متن سرصفحه و پاصفحه ، وارد کردن شماره صفحه ، تاریخ ، زمان ، نام فایل و نام کاربرگ به سرصفحه و پاصفحه ، مشاهده پیش نمایش کاربرگ ، نمایش یا پنهان کردن (Gridline) و سرتیترها ، تنظیم ناحیه چاپ
جلسه نهم: بررسی روش های مستهلک کردن دارایی
جلسه دهم: استفاده از توابع مالی در ارزیابی طرح های اقتصادی و پروژه های صنعتی
جلسه یازدهم: سیستم حقوق دستمزد
جلسه دوازدهم: تهیه صورت های مالی (تهیه ترازنامه)
جلسه سیزدهم: تهیه صورت های مالی (تهیه صورت سود و زیان)
جلسه چهاردهم: تهیه صورت های مالی (معادله جریان نقدی)
جلسه پانزدهم: تهیه نرم افزار گزارش گیری ورود و خروج پرسنل

  تعداد افراد حاضر: 52       تعداد بازديد امروز: 506       تعداد بازديد ديروز: 8950       تعداد بازديد ماه: 133008       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31163011