ورود

negotiation-mordad-tabriz

کارگاه آموزشی فنون کاربردی مذاکره مرداد 97

کارگاه آموزشی فنون کاربردی مذاکره ، در 25 و 26 مرداد ماه 97 در محل مجتمع فنی تبریز توسط مهندس غفور غفوری(سعیدغفوری) برگزار شد.
رئوس مطالب کارگاه آموزشی:
♦ مهارت هایی که یک مذاکره کننده حرفه‌ای باید به آن‌ها مجهز باشد.
♦ آشنائی با تیپ شناسی شخصیتی MBTI و کاربرد آن در مذاکره
♦ مذاکره عاطفی
♦ مدل ذهنی مذاکره کننده
♦ الگوهای رفتاری و مذاکره رقابتی
♦ امتیازدهی در مذاکره
♦ سکوت در مذاکره
♦ مهارت نه گفتن
♦ انواع اطلاعات در مذاکره
♦ تسلط کلامی در مذاکره
♦ شیب قطعیت در مذاکره
♦ اثر آیکیا در مذاکره
♦ مهارت ریسک کردن
♦ بستن مذاکره

قسمت هایی از مبحث کاربرد نه گفتن در مذاکره

قسمت هایی از مبحث BATNA

  تعداد افراد حاضر: 133       تعداد بازديد امروز: 754       تعداد بازديد ديروز: 11193       تعداد بازديد ماه: 109404       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31139407