ورود

tourism-iranmaharat

دپارتمان گردشگری
عنوان استاندارد شناسه
بررسی فرصت های کسب و کار در گردشگری 3339055001
راهنمایی اکوتوریسم (بوم گردشگری) 5113055003
راهنمایی عمومی گردشگری 5113055004
راهنمایی گردشگری فرهنگی 5113055005
راهنمای گردشگری محلی 5113055006
راهنمایی موزه 5113055002
مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) 5113055001

  تعداد افراد حاضر: 148       تعداد بازديد امروز: 1949       تعداد بازديد ديروز: 5381       تعداد بازديد ماه: 118950       تعداد بازديد ماه گذشته: 273372       تعداد بازديد كل: 28957232