ورود

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

97/4/2

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 402       تعداد بازديد امروز: 6014       تعداد بازديد ديروز: 3738       تعداد بازديد ماه: 258586       تعداد بازديد ماه گذشته: 259074       تعداد بازديد كل: 237621383