ورود

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

97/4/2

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 113       تعداد بازديد امروز: 634       تعداد بازديد ديروز: 6336       تعداد بازديد ماه: 184047       تعداد بازديد ماه گذشته: 245075       تعداد بازديد كل: 236584622