ورود

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

97/4/2

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 75       تعداد بازديد امروز: 910       تعداد بازديد ديروز: 4968       تعداد بازديد ماه: 96925       تعداد بازديد ماه گذشته: 211827       تعداد بازديد كل: 24077505