ورود

دپارتمان مهندسی مکانیک و تأسیسات

معرفی دپارتمان مکانیک و تاسیسات:

مهندسان مکانيک و تاسیسات نقشي موثر در توليد يک اقتصاد موفق را ايفا مي کنند. بدين جهت تقاضای روز افزون جهت افزايش سطح مهارت فني در اين حوزه تخصصي وجود دارد. از اين رو دپارتمان مکانيک و تاسیسات مجتمع فنی تبریز، با هدف ارتقاء سطح علمي متخصصين مهندسي مکانيک پايه گذاری شده است، اين دپارتمان به پشتوانه برخورداری از مدرسين مجرب و با سابقه فعاليت می نمايد.

مکانیک و تاسیسات

دوره Finite Elements Method:

نام دوره آموزشی
Finite Elements Method
ساعت
10
شهریه (ریال)
1,500,000

هدف:

آشنایی با مفاهیم اولیه روش المان های محدود در محاسبه و طراحی مهندسی

تربیت مهندس مکانیک (جامدات، ساخت و تولید) آماده به کار

هدف مجتمع فنی تبریز در سال 97 :

hadaf
نام دوره آموزشی
تربیت مهندس مکانیک (جامدات، ساخت و تولید) آماده به کار
ساعت
218
شهریه (ریال)
24,000,000

هدف

رشته های مهندسی مکانیک (جامدات، ساخت و تولید) از جمله رشته های پرکاربرد در شاخه صنعت می باشد که با توجه به پیشرفت روزافزون در صنایع، جایگاه این رشته ها حائز اهمیت است. دوره های طراحی شده این رشته ها این امکان را به فارغ التحصیلان می دهد که با تخصص های کاربردی خود آسان تر وارد بازارکار شوند.
دوره های 14 ساعته رزومه نویسی، مصاحبه استخدامی، تیپ شناسی MBTI و اصول و فنون مذاکره (معرفی) به فارغ التحصیلان کمک می کند تا در کنار مهارت های فنی و توانائی، کاریزمای لازم برای استخدام یا جذب پروژه ها را به دست آورند.

ریز دوره ها

■ Autocad
■ Catia
■ Solidworks
■ Powermill
■ اصول تلرانس گذاری
■ فرآیند های ساخت
■ انجام پروژه عملی
204 ساعت■ رزومه نویسی
■ آموزش مصاحبه استخدامی
■ تیپ شناسی MBTI
■ اصول و فنون مذاکره (معرفی)


14 ساعت


دوره AutoCAD:

نام دوره آموزشی
AutoCAD
ساعت
60
شهریه (ریال)
7,000,000

هدف:

طراحی و رسم نقشه های دو بعدی در اتوکد مقدماتی و ترسیم نقشه های سه بعدی در اتوکد تکمیلی به کمک کامپیوتر برای دانشجویان رشته های عمران و مکانیک، معماری و ...

رئوس مطالب


جلسه اول: آشنائی با نرم افزار اتوکد ، محیط کاری اتوکد ، آشنائی با محیط کاری بخش های مختلف اتوکد ، مکان نما ، پنجره Startup ، Units (واحد ها) ، تنظیمات کلی اتوکد ، تمرین جلسه اول
جلسه دوم: باز کردن صفحه جدید ، باز کردن فایل های از قبل کار شده ، ذخیره سازی فایل جدید ، ذخیره سازی فایل تغییر داده شده ، دستور Close ، روش های انتخاب اشیاء ، دستور Undo (لغو) ، Redo (برگرداندن) ، فرمانهای Zoom ( بزرگنمائی - کوچکنمائی ) ، Pan (جا به جائی) ، تمرین جلسه دوم
جلسه سوم: انواع روش های مختلف صدور فرمان در اتوکد ، دستور Line (خط) ، دستور Constraction Line (ترسیم خطی ابتدا و انتهای نامحدود) ، Multiline (خط چندلایه) ، Ray (نیم خط) ، Point (نقطه) ، Erase (پاک کردن) ، Copy (کپی کردن) ، تمرین جلسه سوم
جلسه چهارم: Devide (تقسیم به قسمت مساوی) ، Measure (تقسیم به اندازه مساوی) ، Circle (دایره) ، Rectangle (مستطیل) ، Polygon (چندضلعی) ، Donut (رینگ) ، تمرین جلسه چهارم
جلسه پنجم: Elips (بیضی) ، Arc (کمان) ، Elips Arc (کمان بیضی) ، Move (جا بجائی) ، Rotate (چرخش) ، تمرین جلسه پنجم
جلسه ششم: Polyline (خطوط یکپارچه) ، Revision Cloud (ابر بازبینی) ، Spline (منحنی) ، Region (سطح بسته) ، Offset (کپی موازی از موضوع) ، Scale (مقیاس)
جلسه هفتم: Boundary (ایجاد موضوع محصور) ، Hatch (هاشور) ، Gradiant (طیف رنگ) ، ترسیم نقشه
جلسه هشتم: MTEXT (متن چندخطی) ، Text (نوشته) ، Textstyle (تنظیمات متن) ، Table (جدول) ، تمرین جلسه هشتم با پروژه
جلسه نهم: Object snap (گیره های شی) ، ترسیم نقشه
جلسه دهم: Array (تکثیر عمومی و افقی) ، Stretch (تغییر طول و کشیدگی موضوع) ، Trime (برش) ، Extend (امتداد دادن) ، تمرین جلسه دهم با پروژه
جلسه یازدهم: Break at point (شکستن یک نقطه) ، Break (شکستن) ، Join (اتصال) ، Align (هم راستا کردن) ، ترسیم نقشه
جلسه دوازدهم: Chamfer (پخ کردن گوشه ها) ، Fillet (گرد کردن گوشه ها) ، Blend curves ، تمرین جلسه دوازدهم با پروژه
جلسه سیزدهم: Block ، Insert Block ، Explode ، تمرین (ترسیم نقشه) ، تمرین با پروژه
جلسه چهاردهم: Dimention (اندازه گیری) ، ترسیم نقشه با اندازه گیری
جلسه پانزدهم: Dimention style (تنظیمات اندازه گیری)
جلسه شانزدهم: Purge ، Layout ، Properties ، صفحه بندی ، تمرین جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم: Plot گرفتن و تنظیمات ، تمرین جلسه هفدهم
جلسه هجدهم: ترسیم نقشه (تمرین اتمام دو بعدی) و رفع اشکال
جلسه نوزدهم: کار در فضای سه بعدی ، کنترل UCS ، انواع مدل های سه بعدی ، نوار View ، نوار Visualstyle ، Viewcube ، کاربرد 3Dorbit ، تمرین جلسه نوزدهم
جلسه بیستم: دستور Box ، wedge ، cone ، sphere ، cylinder ، Torus ، pyramid ، Helix ، تمرین جلسه بیستم
جلسه بیست و یکم: دستور Mesh ، Mesh Smooth ، Mesh Smooth Move ، Mesh Smooth Less ، Refine Mesh ، Mesh Crease ، تمرین جلسه بیست و یکم با پروژه
جلسه بیست و دوم: دستور Extrude ، Presspull ، Sweep ، Revolve ، Loft ، ترسیم نقشه بصورت سه بعدی
جلسه بیست و سوم: PolySolid ، Union ، Subtract ، Intersect ، ترسیم نقشه سه بعدی
جلسه بیست و چهارم: 3D Move ، 3D Rotate ، 3D Align ، 3D Array ، 3D Mirror ، ترسیم نقشه سه بعدی
جلسه بیست و پنجم: تمرین ، ترسیم کامل نقشه سه بعدی
جلسه بیست و ششم: دستور Extrude faces ، Move faces ، Offset faces ، Delete faces ، Taper faces
جلسه بیست و هفتم: Copy faces ، Chamfer Edges ، Color faces ، Copy Edges ، Shell ، Interference
جلسه بیست و هشتم: Slice ، Thicken ، Extract Edge ، Surface Planear ، Surface Patch ، Surface Offset ، Surface fillet
جلسه بیست و نهم: Material ، Render
جلسه سی ام: تمرین و ترسیم نهائی پروژه سه بعدی و رفع اشکال

دوره Mechanical Desktop :

نام دوره آموزشی
Mechanical Desktop
ساعت
60
شهریه (ریال)
6,200,000

هدف:

آشنايى با مدل سازی قطعات و سطوح با انحنای مختلف و مونتاژ قطعات مدل شده در يک دستگاه و تهيه نقشه های دو بعدی

رئوس مطالب
 • مقدمه اى بر طراحى مهندسي نرم افزار
 • معرفى و مبانى نرم افزار Mechanical Desktop
 • طريقه نصب و راه اندازى نرم افزار
 • تعريف مقطع و مقيد نمودن آن sketch profile .constrain
 • مونتاژ Assemly
 • نماگيري و برش ها
 • مدل سازى سطوح
 • آناليز و طراحى با power pack
 • بررسی پروژه عملی
 • تعريف مقادير و دستورات دو بعدى به سه بعدى

دوره SolidWorks:

نام دوره آموزشی
SolidWorks
ساعت
40
شهریه (ریال)
4,000,000

هدف:

 • آشنايى با نرم افزار طراحی و مدل سازی
 • لزوم استفاده از نرم افزار طراحی انواع سطوح
 • قطعات مکانيکی و قالب های صنعتی، فلزی و پلاستيکی
 • ورق کاری
 • تهيه و استخراج نقشه های دو بعدی
 • مونتاژ قطعات، قيد گذاری و وصل قطعات به همديگر به منظور ايجاد يک پروژه جديد
رئوس مطالب
 • مقدمه اى بر طراحى مهندسي با نرم افزار
 • معرفى و مبانى نرم افزار Solid Works
 • طريقه نصب و راه اندازى و تنظیمات نرم افزار
 • آشنايی کلی با محيط های solid works و نوار ابزار
 • ترسيم دو بعدی Sketch در محيط Part
 • مدل سازی سه بعدی در محیط
 • مقدمات مونتاژ قطعات با يکديگر در محيط Assembly
 • مدل های سه بعدی در محیط، مدل سازی قطعات پيشرفته
 • ورق کار، تهيه نقشه های دو بعدی از مدل های سه بعدی در محيط Drawing
 • نقشه کشی صنعتی، طراحی سازه های فلزی Weldment
 • طراحی سطوح پیچیده Surface
 • استفاده از جعبه ابزار Toolbax برای انتخاب انواع بلبرینگ ها، پیچ ها، مهره ها و ...
 • طراحی انواع شیارها و فترها به نور ابزار Refrencegeometry
 • تبديل ترسيمات دو بعدی به مدل های سه بعدی
 • ايجاد انيميشن و تصوير از مدل ها و قطعات مونتاژی
 • طراحی قالب، اتصال قطعات و جوشکاری، پیکربندی و ویرایش

دوره CATIA:

نام دوره آموزشی
CATIA
ساعت
50
شهریه (ریال)
8,400,000

هدف:

آشنايى با نرم افزار جامع مهندسی CATIA V5R16 جهت انجام تمامی مراحل طراحی، شبیه سازی تحلیل، ایجاد مدارک فنی و ساخت یک محصول صنعتی

رئوس مطالب
 • ایجاد قطعات مختلف Part Design
 • مونتاژ قطعات و ايجاد يک محصول Assembly Design
 • ايجاد نقشه ها و مدارک فنی محصول Drafting
 • ايجاد قطعات Sheet Metal
 • ايجاد قطعات بر مبنای سطوح
 • چگونگی انجام پروژه های بزرگ در Catia، شبيه سازی مکانيزم های حرکتی
 • ايجاد اسلايدها و محيط های نمايشی، بارگذاری و تحليل تنش های استاتيکی
 • ماشين کاری و استخراج فايل های ماشين کاری جهت دستگاه های تراش وفرز CNC

دوره ANSYS :

نام دوره آموزشی
ANSYS
ساعت
60
شهریه (ریال)
8,000,000

هدف:

 • انجام آناليز هاى مورد نياز براى طراحى قطعات
 • بهينه کردن و قابليت اعتماد طراحى
 • انجام طراحى به صورت پارامتريک
 • ديدن نتايج به صورت متحرک
رئوس مطالب
 • مقدمه اى بر طراحى مهندسي با نرم افزار ANSYS
 • معرفى و مبانى نرم افزار ANSYS
 • طريقه نصب و راه اندازى نرم افزار ANSYS
 • آشنايى با انواع المان ها، مدل سازى و مش بندى
 • استفاده از مدل هاى ايجاد شده در ساير نرم افزارها
 • مقدمات مقاومت مصالح، آناليز هاى استاتيکى و ديناميکى
 • بهينه سازى طراحى، ماکرو نويسى
 • استفاده از امکانات انيميشن و چاپ نتايج
 • بررسى پروژه عملى

دوره ABAQUS :

نام دوره آموزشی
ABAQUS
ساعت
60
شهریه (ریال)
8,000,000

هدف:

 • به کارگيری روش اجزا محدود در حل مسائل مهندسی
 • شبيه سازی مسائل مرتبط با مهندسی مکانيک، عمران و مواد
 • بهينه سازی طراحی
رئوس مطالب
 • آشنایی کلی با اصول و مبانى نرم افزار ABAQUS
 • طريقه نصب و راه اندازى نرم افزار ABAQUS
 • معرفی محصولات Aqua, Explicit, Standard, CAE
 • آشنایی با ماژول های مختلف ABAQUS/CAE
 • مدل سازی دو بعدی و سه بعدی
 • نحوه به کار اندازی Product های مرتبط با استفاده از User-Subroubines
 • آشنایی با محیط پس پردازش (مشاهده نتایج خروجی، روش های شناسایی خطا و ...)
 • آشنایی با دستورات Pythhon، مثال متعدد از تحلیل های کاربردی
 • آشنایی با نحوه نوشتن و وارد سازی User-Subroubines

دوره Fluent :

نام دوره آموزشی
Fluent
ساعت
40
شهریه (ریال)
5,000,000

هدف:

 • به دست آوردن توانايى شبيه سازى جريان سيال و تحليل آن ها
 • مدل کردن انتقال جرم حرارت و مدل سازی پروسه های شيميايی مانند احتراق
 • کاربرد عمده در شبيه سازی عملکرد دستگاه های سيالاتي
رئوس مطالب
 • مقدمه اى بر تئورى ديناميک سيالات
 • مقدمه اى بر تئورى انتقال حرارت
 • آشنايى با مباني C.F.D
 • معرفى و مبانى نرم افزار Fluent
 • طريقه نصب و راه اندازى نرم افزار
 • آشنايى با امکانات و دستورهاى تخصصى Fluent

دوره COMSOL:

نام دوره آموزشی
COMSOL
ساعت
20
شهریه (ریال)
8,000,000

دوره تئوری G-code, CNC:

نام دوره آموزشی
تئوری CNC , G-code
ساعت
20
شهریه (ریال)
5,000,000

هدف:

آشنایی با انواع ماشین های ابزار و نحوه برنامه نویسی با G-CODE تخصصی CNC

رئوس مطالب
 • انواع دستگاههای C.N.C و نحوه کار آنها
 • انواع کنترل ها، سیستم های انتقال حرکت محورها و اسپیندل ها و بررسی منطق های CNC
 • اجزاء دستگاه
 • کشیدن خطوط و کمان ها و اشکال هندسی مشخص و نا مشخص
 • معرفی نرم افزارهای پیشرفته CAD/CAM
 • گرافیک و شبیه سازی
 • بررسى پروژه عملى
 • G کدنویسی و M کدنویسی
 • سیکل های اختصاصی هر دستگاه

دوره محاسب تاسیسات ساختمان:

نام دوره آموزشی
محاسب تاسیسات ساختمان
ساعت
40
شهریه (ریال)
6,000,000

دوره CARRIER:

نام دوره آموزشی
CARRIER
ساعت
40
شهریه (ریال)
7,000,000

هدف:

انجام محاسبات تاسیسات تهویه مطبوع ساختمانهای مسکونی، اداری و صنعتی

دوره Inventor:

نام دوره آموزشی
Inventor
ساعت
40
شهریه (ریال)
7,000,000

دوره HVAC:

نام دوره آموزشی
HVAC
ساعت
30
شهریه (ریال)
6,000,000

هدف:

 • آشنایی با اصول و قواعد نقشه کشی تاسیسات تهویه مطبوع
 • اصول لوله کشی گاز
رئوس مطالب
 • آشنایی با HVAC SYMBOL & ABBREVIATION
 • معرفی HVAC STANDARD DETAIL
 • اصول لوله کشی آب و فاضلاب و لوله های صنعتی و استاندارهای آن
 • اصول کانال کشی و استانداردهای آن (SMAGNA)
 • اصول لوله کشی انواع گازها در صنعت به صورت ایزومتریک
 • کار با استانداردهای DIN,ANSI
 • آشنایی با تجهیزات موتورخانه ها و فلودیاگرام آن (CAIPTOLINE)
 • مترو و برآورد تاسیسات مکانیکی بر مبنای فهرست بها
 • نکاتی چند در مورد آتش نشانی و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی و نقشه هایی با مختصات (SITE)

دوره نقشه کشی تاسیسات مکانیکی:

نام دوره آموزشی
نقشه کشی تاسیسات مکانیکی
ساعت
10
شهریه (ریال)
5,000,000

دوره PowerShape:

نام دوره آموزشی
PowerShape
ساعت
60
شهریه (ریال)
5,000,000

هدف:

ساخت انواع قطعات پیچیده صنعتی به وسیله رویه ها (Surface)

رئوس مطالب
 • مدل سازی سه بعدی به صورت سطح (Surface)
 • Wireframe و Curve
 • Surface و روش های مختلف ایجاد آن
 • ویرایش عمومی شامل Rotate, Copy, Move
 • ویرایش سطح
 • ویرایش Trim, Curve سطوح

دوره Powermill:

نام دوره آموزشی
Powermill
ساعت
40
شهریه (ریال)
5,000,000

هدف:

ایجاد فایل های ماشین کاری جهت فرزهای CNC

رئوس مطالب
 • ایجاد فایل های ماشین کاری جهت فرز CNC
 • نحوه ایجاد فایل های خشنکاری
 • نحوه ایجاد فایل های پرداخت
 • Boundary و کاربرد آن
 • Pattern و کاربرد آن
 • نحوه ایجاد خروجی (Nc code)
 • کنترل فایل و جلوگیری از تصادم ابزار با قطعه کار
 • شبیه سازی فایل های ماشین کاری

دوره MATLAB:

نام دوره آموزشی
MATLAB
ساعت
40
شهریه (ریال)
6,000,000

هدف:

آشنايى با محاسبات رياضى وبرنامه نويسى MATLABدر پروژه هاى عملى وتحقيقاتى

رئوس مطالب
 • آشنايى با محيط نرم افزار
 • کار با منوها
 • آشنايى با ماتريس وآرايه ها
 • چند جمله اى ها
 • فايل ها,توابع و ساختمان داده ها
 • رسم نمودارها و انجام عمليات گرافيک
 • جعبه نمادين در MATLAB
 • ماتريس, مشتق, حد, انتگرال ومعادلات
 • برنامه نويسى
  تعداد افراد حاضر: 144       تعداد بازديد امروز: 786       تعداد بازديد ديروز: 3560       تعداد بازديد ماه: 100361       تعداد بازديد ماه گذشته: 211827       تعداد بازديد كل: 24080941