ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5524 برنامه نویسی با اسکرچ پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1398/2/19 120000 12 شعبه ابوریحان
2 5642 برنامه نویسی دانش آموزان 1 پنج شنبه ها 9:30 الی 12:30 1398/4/6 400000 40 شعبه ابوریحان
3 5646 برنامه نویسی دانش آموزان 2 پنج شنبه ها 15:30 الی 17 1398/2/26 400000 40 شعبه ائل گلی
4 5357 E-kids پنج شنبه ها 9:30 الی 12:30 1398/2/26 450000 90 شعبه ائل گلی
5 5465 رباتیک پنج شنبه ها 15:30 الی 17 1398/3/23 350000 20 دفتر مرکزی
6 5518 فتوشاپ کودکان پنج شنبه ها 12:30 الی 14 1398/2/26 200000 34 شعبه ائل گلی
7 5519 برنامه نویسی اسکرچ پنج شنبه ها 12:30 الی 14 1398/2/26 1200000 12 شعبه ائل گلی
8 5528 رباتیک روز های زوج 14 الی 15:30 1398/2/14 350000 20 شعبه ابوریحان
9 5573 برنامه نویسی دانش آموزان 1 پنج شنبه ها 14 الی 15:30 1398/2/26 400000 40 شعبه ائل گلی
10 5584 برنامه نویسی ویژه دانش آموزان 1 پنج شنبه ها 9:30 الی 11 1398/1/29 400000 40 دفتر مرکزی
11 5592 برنامه نویسی با اسکرچ ترم 1 پنج شنبه ها 14 الی 15:30 1398/1/29 120000 12 دفتر مرکزی
12 5602 e-kids روز های زوج 15:30 الی 17 1398/4/1 450000 90 شعبه ابوریحان
13 5605 فتوشاپ کودکان روز های زوج 17 الی 18:30 1398/4/1 200000 34 شعبه ابوریحان
14 5636 e-kids پنج شنبه ها 15:30 الی 17 1398/3/23 450000 90 دفتر مرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 106       تعداد بازديد امروز: 4973       تعداد بازديد ديروز: 5080       تعداد بازديد ماه: 22800       تعداد بازديد ماه گذشته: 181212       تعداد بازديد كل: 236178300