ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/2/11 4600000 314 دفتر مرکزی
2 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1399/1/31 2100000 198 شعبه ائل گلی
3 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1399/1/28 2800000 214 شعبه ائل گلی
4 5628 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 20 الی 21:30 1399/1/31 2700000 156 دفتر مرکزی
5 5627 تربیت حسابدار آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/1/30 3000000 204 دفتر مرکزی
6 5641 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 20 الی 21:30 1399/1/31 2800000 214 دفتر مرکزی
7 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1399/1/28 2700000 156 شعبه ائل گلی
8 5626 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/1/30 2100000 198 دفتر مرکزی
9 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/1/28 3000000 204 شعبه ائل گلی
10 5585 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1399/2/16 4500000 214 دفتر مرکزی
11 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1399/1/24 2100000 198 شعبه ابوریحان
12 5530 تربیت حسابدار آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 18:30 الی 20 1399/1/17 3000000 204 شعبه ابوریحان
13 5669 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه ها 17 الی 20 جمعه ها 9 الی 12 1399/3/23 4500000 214 دفتر مرکزی
14 5629 تربیت مهندس مکانیک آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1399/1/31 3800000 218 دفتر مرکزی
15 5630 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 17 الی 20 1399/4/29 4500000 214 دفتر مرکزی
16 5822 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار جمعه ها 9 الی 13:30 1399/2/26 3500000 164 دفتر مرکزی
17 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1399/2/29 4600000 194 دفتر مرکزی
18 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/1/30 3300000 144 دفتر مرکزی
19 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/2/9 2800000 214 شعبه ابوریحان
20 5839 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار روزهای فرد 14 الی 17 1399/3/11 3500000 164 شعبه ائل گلی
21 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/2/15 1800000 82 دفتر مرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 87       تعداد بازديد امروز: 1409       تعداد بازديد ديروز: 6433       تعداد بازديد ماه: 109192       تعداد بازديد ماه گذشته: 221449       تعداد بازديد كل: 1656170804