ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5163 CCNA روز های زوج 20 الی 21:30 1400/02/13 1800000 60 دفتر مرکزی
2 5250 MCSA 2016 روزهای زوج 17 الی 20 00/02/01 3600000 200 دفترمرکزی
3 5614 MCSA 2016 روزهای فرد 17 الی 20 1400/01/31 3600000 200 دفتر مرکزی
4 5652 CCNP جمعه ها 9 الی 13:30 1400/02/24 3500000 150 دفتر مرکزی
5 5670 +Network روز های فرد 15:30 الی 17 1400/01/30 500000 30 دفتر مرکزی
6 5813 +Network روزهای فرد 15:30 الی 17 1400/01/19 500000 30 شعبه ابوریحان
7 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1400/01/30 5500000 314 دفتر مرکزی
8 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1400/01/28 4000000 144 دفتر مرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 140       تعداد بازديد امروز: 7031       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146165       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422301