ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل کلاس
1 2289 SPSS روز های زوج 14 الی 15:30 1397/2/31 500000 40 دفتر مرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 154       تعداد بازديد امروز: 4388       تعداد بازديد ديروز: 6785       تعداد بازديد ماه: 4388       تعداد بازديد ماه گذشته: 138216       تعداد بازديد كل: 12984821