ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل کلاس
1 3349 SPSS روز های زوج 14 الی 15:30 1397/5/29 500000 40 دفتر مرکزی
2 3514 MSProject روز های زوج 15:30 الی 17 1397/6/3 575000 40 شعبه ائل گلی
3 4608 MSProject روز های زوج 17 الی 18:30 1397/5/29 575000 40 دفتر مرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 64       تعداد بازديد امروز: 3801       تعداد بازديد ديروز: 2609       تعداد بازديد ماه: 140309       تعداد بازديد ماه گذشته: 482124       تعداد بازديد كل: 23369444