ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 4667 باشگاه مشتریان 50000
2 5524 برنامه نویسی با اسکرچ پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1398/1/22 120000 12 شعبه ابوریحان
3 5544 Matlab روز های فرد 15:30 الی 17 1398/1/19 600000 40 دفتر مرکزی
4 5642 برنامه نویسی دانش آموزان 1 پنج شنبه ها 11:30 الی 13 1398/1/22 400000 40 شعبه ابوریحان
5 5646 برنامه نویسی دانش آموزان 2 پنج شنبه ها 14 الی 17 1398/1/29 400000 40 شعبه ائل گلی
6 5647 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه ها 14 الی 17 - جمعه ها 9 الی 12 1398/1/29 3200000 214 دفتر مرکزی
7 5648 TTC دوشنبه - چهارشنبه 16 الی 18 1398/1/28 700000 30 شعبه ائل گلی
8 5649 101 بزرگسالان (خواهران) شنبه - چهارشنبه 18 الی 20 1398/2/4 150000 40 شعبه ائل گلی
9 5650 101 بزرگسالان (برادران) یکشنبه - سه شنبه 16 الی 18 1398/2/3 150000 40 شعبه ائل گلی
10 5652 CCNP جمعه ها 9 الی 13:30 1398/1/23 2580000 150 دفتر مرکزی
11 5653 SPSS روز های زوج 14 الی 15:30 1398/1/19 500000 40 دفتر مرکزی
12 5654 کاربرد Excel در حسابداری روز های زوج 17 الی 18:30 1398/2/4 400000 30 شعبه ائل گلی
13 5655 زبان فشرده 2 دوشنبه - چهارشنبه 9 الی 12 1398/2/30 850000 160 شعبه ائل گلی
14 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/1/22 350000 40 شعبه ابوریحان
15 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/1/22 1600000 198 شعبه ابوریحان
16 5528 رباتیک روز های زوج 14 الی 15:30 1398/2/14 350000 20 شعبه ابوریحان
17 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روز های فرد 14 الی 15:30 1398/1/18 2000000 204 شعبه ابوریحان
18 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1398/1/29 168000 14 شعبه ابوریحان
19 5534 مبایعه نامه نویسی روز های زوج 15:30 الی 17 1398/1/25 120000 10 شعبه ابوریحان
20 5535 101 بزرگسالان (خواهران) روز های زوج 10 الی 12 1398/1/19 150000 40 شعبه ابوریحان
21 5536 101 بزرگسالان (برادران) روز های فرد 16 الی 18 1398/1/20 150000 40 شعبه ابوریحان
22 5537 etabs-Safe روز های فرد 15:30 الی 17 1398/1/27 710000 40 شعبه ابوریحان
23 5538 3DMax روز های زوج 15:30 الی 17 1398/1/17 650000 60 شعبه ابوریحان
24 5539 SAP روز های فرد 17 الی 18:30 1398/1/18 440000 40 شعبه ابوریحان
25 5540 طراحی سوله در SAP سه شنبه ها 17 الی 20 1398/2/10 200000 16 دفتر مرکزی
26 5541 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/2/9 550000 138 دفتر مرکزی
27 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 17 الی 18:30 1398/2/10 290000 20 شعبه ابوریحان
28 5154 Java & Android روز های فرد 20 الی 21:30 1398/1/18 1450000 88 دفتر مرکزی
29 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/2/26 860000 60 دفتر مرکزی
30 5207 زبان فشرده 1 پنج شنبه 17 الی 20 - جمعه 9 الی 12 1398/6/29 850000 160 دفتر مرکزی
31 5217 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1398/1/24 1450000 88 شعبه ابوریحان
32 5250 MCSA روز های زوج 17 الی 20 1398/2/7 2320000 200 دفتر مرکزی
33 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/3/13 700000 60 دفتر مرکزی
34 5267 MSRT روز های فرد 20 الی 21:30 1398/2/22 600000 40 دفتر مرکزی
35 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/1/22 550000 138 شعبه ائل گلی
36 5357 E-kids پنج شنبه ها 9:30 الی 12:30 1398/1/22 450000 90 شعبه ائل گلی
37 5371 Adobe InDesign روز های زوج 11 الی 12:30 1398/2/2 350000 40 دفتر مرکزی
38 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1398/2/12 440000 40 دفتر مرکزی
39 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/1/29 650000 60 شعبه ائل گلی
40 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/2/25 550000 138 دفتر مرکزی
41 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/2/26 550000 138 دفتر مرکزی
42 5465 رباتیک پنج شنبه ها 15:30 الی 17 1398/3/23 350000 20 دفتر مرکزی
43 5469 +Network روز های فرد 18:30 الی 20 1398/2/3 400000 30 شعبه ابوریحان
44 5476 نرم افزار های حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/1/27 850000 60 شعبه ابوریحان
45 5483 گردشگری روز های زوج 17 الی 20 1398/1/21 1795000 120 شعبه ابوریحان
46 5490 etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1398/2/3 710000 40 شعبه ائل گلی
47 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/2/16 550000 138 شعبه ائل گلی
48 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/2/2 290000 40 شعبه ائل گلی
49 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 17 الی 18:30 1398/1/28 290000 20 شعبه ائل گلی
50 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/2/2 350000 40 شعبه ائل گلی
51 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/1/29 850000 60 شعبه ائل گلی
52 5502 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 1398/1/27 575000 40 شعبه ائل گلی
53 5503 Adobe Premiere روز های فرد 12:30 الی 14 1398/2/10 400000 40 شعبه ائل گلی
54 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/1/27 700000 60 شعبه ائل گلی
55 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/1/29 350000 40 شعبه ائل گلی
56 5508 Matlab روز های زوج 18:30 الی 20 1398/2/2 600000 40 شعبه ائل گلی
57 5509 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 1398/1/26 1950000 150 شعبه ائل گلی
58 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/1/27 1900000 214 شعبه ائل گلی
59 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/1/27 1800000 156 شعبه ائل گلی
60 5514 Java & Android روز های فرد 14 الی 17 1398/2/5 1450000 88 شعبه ائل گلی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 83       تعداد بازديد امروز: 4893       تعداد بازديد ديروز: 1837       تعداد بازديد ماه: 15542       تعداد بازديد ماه گذشته: 176777       تعداد بازديد كل: 24675142