ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل کلاس
1 3495 Adobe InDesign روز های زوج 11 الی 12:30 1397/5/27 350000 40 دفتر مرکزی
2 3496 حسابداری عمومی تکمیلی روز های زوج 12:30 الی 14 1397/5/17 360000 40 دفتر مرکزی
3 3497 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 12:30 الی 14 1397/5/17 290000 20 دفتر مرکزی
4 3499 CATIA روز های فرد 20 الی 21:30 1397/5/2 840000 50 دفتر مرکزی
5 3500 ABAQUS روز های فرد 20 الی 21:30 1397/5/28 800000 60 دفتر مرکزی
6 3501 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 14 الی 17 1397/5/21 1600000 198 شعبه ائل گلی
7 3502 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 14 الی 15:30 1397/5/28 360000 40 شعبه ائل گلی
8 3503 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 12:30 الی 14 1397/6/25 290000 20 شعبه ائل گلی
9 3504 Adobe Illustrator روز های فرد 12:30 الی 14 1397/5/23 290000 40 شعبه ائل گلی
10 3505 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1397/5/11 550000 138 شعبه ائل گلی
11 3506 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1397/5/13 550000 138 شعبه ائل گلی
12 3507 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1397/5/24 550000 138 شعبه ائل گلی
13 3508 E-kids روز های زوج 15:30 الی 17 1397/5/24 450000 90 شعبه ائل گلی
14 3509 CorelDraw روز های فرد 14 الی 15:30 1397/6/11 350000 40 شعبه ائل گلی
15 3510 Adobe Premiere روز های فرد 11 الی 12:30 1397/5/21 400000 40 شعبه ائل گلی
16 3511 نرم افزار های حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1397/5/28 850000 60 شعبه ائل گلی
17 3512 برنامه نویسی ویژه دانش آموزان روز های زوج 12:30 الی 14 1397/5/24 400000 40 شعبه ائل گلی
18 3513 Photoshop روز های فرد 17 الی 20 1397/5/21 350000 40 شعبه ائل گلی
19 3514 MSProject روز های زوج 15:30 الی 17 1397/6/3 575000 40 شعبه ائل گلی
20 3515 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1397/5/28 700000 60 شعبه ائل گلی
 1     
  تعداد افراد حاضر: 104       تعداد بازديد امروز: 2664       تعداد بازديد ديروز: 6125       تعداد بازديد ماه: 2664       تعداد بازديد ماه گذشته: 142124       تعداد بازديد كل: 13251799