ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5685 تربیت برنامه نویس Python آماده به کار دوشنبه ها و چهارشنبه ها 18:30 الی 21:30 1399/2/29 4500000 90 دفتر مرکزی
2 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/2/11 4600000 314 دفتر مرکزی
3 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1399/1/31 2100000 198 شعبه ائل گلی
4 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1399/1/28 1000000 60 شعبه ائل گلی
5 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1399/1/24 538000 40 شعبه ابوریحان
6 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1399/1/28 2800000 214 شعبه ائل گلی
7 5628 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 20 الی 21:30 1399/1/31 2700000 156 دفتر مرکزی
8 5661 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1399/1/31 770000 138 شعبه ابوریحان
9 5503 Adobe Premiere روز های فرد 17 الی 18:30 1399/3/18 800000 40 شعبه ائل گلی
10 5569 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/1/24 770000 138 شعبه ابوریحان
11 5627 تربیت حسابدار آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/1/30 3000000 204 دفتر مرکزی
12 5809 ICDL روز های فرد 14 الی 17 1399/2/30 770000 138 شعبه ائل گلی
13 5217 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/2/8 4500000 214 شعبه ابوریحان
14 5641 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 20 الی 21:30 1399/1/31 2800000 214 دفتر مرکزی
15 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1399/1/28 2700000 156 شعبه ائل گلی
16 5626 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/1/30 2100000 198 دفتر مرکزی
17 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/1/28 3000000 204 شعبه ائل گلی
18 5631 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1399/1/31 770000 138 دفتر مرکزی
19 5422 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1399/1/30 770000 138 دفتر مرکزی
20 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/2/11 770000 138 دفتر مرکزی
21 5476 نرم افزارهای حسابداری یکشنبه - سه شنبه 15:30 الی 18:30 1399/1/24 1600000 60 شعبه ابوریحان
22 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 17 الی 18:30 1399/2/4 538000 40 شعبه ائل گلی
23 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1399/1/30 500000 20 شعبه ائل گلی
24 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/2/29 538000 40 شعبه ائل گلی
25 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای زوج 18:30 الی 20 1399/3/10 550000 40 شعبه ائل گلی
26 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1399/2/30 1600000 60 شعبه ائل گلی
27 5250 MCSA 2016 روز های زوج 17 الی 20 1399/3/21 3200000 200 دفتر مرکزی
28 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1399/2/29 1000000 60 دفتر مرکزی
29 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/1/31 770000 138 شعبه ائل گلی
30 5357 e-kids روزهای دوشنبه 17 الی18:30 1399/2/1 500000 90 شعبه ائل گلی
31 5371 Adobe InDesign روز های زوج 14 الی 15:30 1399/1/30 538000 40 دفتر مرکزی
32 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1399/2/30 800000 40 دفتر مرکزی
33 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1399/2/7 1100000 60 شعبه ائل گلی
34 5515 زبان فشرده2(خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1399/2/10 1000000 160 شعبه ائل گلی
35 5516 زبان فشرده1(برادران) سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1399/1/28 1000000 160 شعبه ائل گلی
36 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های زوج 15:30 الی 18:30 1399/2/10 256000 16 شعبه ابوریحان
37 5522 حسابداری عمومی تکمیلی یکشنبه - سه شنبه 17 الی 18:30 1399/1/26 550000 40 شعبه ابوریحان
38 5523 حسابداری عمومی مقدماتی یکشنبه - سه شنبه 18:30 الی 20 1399/1/17 500000 40 شعبه ابوریحان
39 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/3/11 538000 40 شعبه ائل گلی
40 5065 حسابداری حقوق و دستمزد یکشنبه - سه شنبه 17 الی 18:30 1399/2/9 500000 20 شعبه ابوریحان
41 5154 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1399/1/31 4500000 214 دفتر مرکزی
42 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1399/2/23 1300000 60 دفتر مرکزی
43 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1399/1/24 2100000 198 شعبه ابوریحان
44 5530 تربیت حسابدار آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 18:30 الی 20 1399/1/17 3000000 204 شعبه ابوریحان
45 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/1/23 224000 14 شعبه ابوریحان
46 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1399/1/28 480000 30 شعبه ابوریحان
47 5541 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1399/2/8 770000 138 دفتر مرکزی
48 5552 3DMax روز های زوج 17 الی 18:30 1399/2/3 1100000 60 دفتر مرکزی
49 5553 ABAQUS روز های زوج 20 الی 21:30 1399/2/17 1200000 60 دفتر مرکزی
50 5554 V-ray روز های فرد 14 الی 15:30 1399/2/31 800000 40 دفتر مرکزی
51 5555 Adobe AfterEffects جمعه ها 9 الی 13:30 1399/2/15 1040000 40 دفتر مرکزی
52 5560 101 بزرگسالان (خواهران) یکشنبه - سه شنبه 16 الی 18 1399/2/21 170000 40 دفتر مرکزی
53 5561 101 بزرگسالان (برادران) شنبه - دوشنبه 16 الی 18 1399/2/20 170000 40 دفتر مرکزی
54 5566 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/1/28 500000 40 شعبه ائل گلی
55 5632 CorelDraw روز های زوج 14 الی 15:30 1399/2/11 538000 40 دفتر مرکزی
56 5634 AutoCAD روز های فرد 20 الی 21:30 1399/1/31 1000000 60 دفتر مرکزی
57 5635 etabs-safe روز های زوج 20 الی 21:30 1399/2/3 1200000 40 دفتر مرکزی
58 5636 e-kids پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1399/2/11 500000 90 دفتر مرکزی
59 5662 کاربرد Excel در حسابداری روز های فرد 15:30 الی 17 1399/1/28 600000 30 شعبه ابوریحان
60 5666 SPSS پنجشنبه ها 11 الی 14 و جمعه ها 9 الی 12 1399/2/5 700000 40 دفتر مرکزی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 78       تعداد بازديد امروز: 1115       تعداد بازديد ديروز: 4344       تعداد بازديد ماه: 66608       تعداد بازديد ماه گذشته: 221449       تعداد بازديد كل: 1656128220