ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 4667 باشگاه مشتریان 50000
2 5524 برنامه نویسی با اسکرچ پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1397/11/11 120000 12 شعبه ابوریحان
3 5544 Matlab روز های فرد 15:30 الی 17 1397/11/11 600000 40 دفتر مرکزی
4 5548 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1397/11/10 290000 40 دفتر مرکزی
5 5551 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 20 الی 21:30 1397/11/6 1900000 214 دفتر مرکزی
6 5552 3DMax روز های فرد 15:30 الی 17 1397/11/7 650000 60 دفتر مرکزی
7 5553 ABAQUS روز های زوج 20 الی 21:30 1397/12/6 800000 60 دفتر مرکزی
8 5554 V-ray روز های فرد 15:30 الی 17 1397/11/29 500000 40 دفتر مرکزی
9 5555 Adobe AfterEffects روز های زوج 12:30 الی 14 1397/11/17 500000 40 دفتر مرکزی
10 5556 AVR روز های زوج 11 الی 12:30 1397/11/10 640000 40 دفتر مرکزی
11 5557 پداگوژی عمومی روز های فرد 20 الی 21:30 1397/10/30 320000 24 دفتر مرکزی
12 5559 تربیت مدرس زبان انگلیسی آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 12 الی 14 1397/11/2 1850000 120 دفتر مرکزی
13 5560 101 بزرگسالان (خواهران) یکشنبه - سه شنبه 14 الی 16 1397/11/7 150000 40 دفتر مرکزی
14 5561 101 بزرگسالان (برادران) شنبه - دوشنبه 14 الی 16 1397/11/6 150000 40 دفتر مرکزی
15 5562 Fluent روز های زوج 14 الی 15:30 1397/11/17 500000 40 دفتر مرکزی
16 5563 Revit روز های زوج 15:30 الی 17 1397/11/8 600000 40 دفتر مرکزی
17 5564 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 97/11/24 550000 138 شعبه ائل گلی
18 5565 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 97/11/21 550000 138 شعبه ائل گلی
19 5566 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای زوج 18:30 الی 20 97/11/17 310000 40 شعبه ائل گلی
20 5567 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/1/19 550000 138 شعبه ابوریحان
21 5568 تربیت حسابدار آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 97/11/17 2000000 204 شعبه ائل گلی
22 5569 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1397/11/14 550000 138 شعبه ابوریحان
23 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 20 97/11/11 1600000 198 شعبه ائل گلی
24 5571 زبان فشرده 1 یکشنبه - چهارشنبه 15:30 الی 18:30 1398/1/21 850000 160 شعبه ابوریحان
25 5572 زبان فشرده 2 شنبه - سه شنبه 9 الی 12 1398/1/24 850000 160 شعبه ابوریحان
26 5573 برنامه نویسی دانش آموزان 1 پنج شنبه ها 14 الی 17 97/11/4 400000 40 شعبه ائل گلی
27 5574 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 97/11/11 350000 40 شعبه ائل گلی
28 5575 +Network روز های زوج 17 الی 18:30 97/11/27 400000 30 شعبه ائل گلی
29 5576 پداگوژی عمومی روز های زوج 17 الی 18:30 97/11/24 320000 24 شعبه ائل گلی
30 5577 تربیت کارمند آماده به کار روز های فرد 17 الی 20 97/11/21 1200000 82 شعبه ائل گلی
31 5578 نرم افزارهای حسابداری روز های زوج 17 الی 20 1397/11/6 850000 60 دفتر مرکزی
32 5579 ArcGIS روز های زوج 14 الی 15:30 1397/11/15 560000 40 دفتر مرکزی
33 5580 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1397/11/30 1950000 150 دفتر مرکزی
34 5581 Adobe Premiere روز های زوج 12:30 الی 14 1397/11/17 400000 40 دفتر مرکزی
35 5583 +Network روز های زوج 15:30 الی 17 1397/11/11 400000 30 دفتر مرکزی
36 5584 برنامه نویسی ویژه دانش آموزان 1 پنج شنبه ها 9:30 الی 11 1397/11/18 400000 40 دفتر مرکزی
37 5585 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1397/11/11 3200000 214 دفتر مرکزی
38 5586 PHP & My SQL جمعه ها 9 الی 13:30 1397/11/12 940000 60 دفتر مرکزی
39 5587 متره برآورد روز های زوج 15:30 الی 17 1397/11/8 450000 40 دفتر مرکزی
40 5589 تربیت کارمند آماده به کار روز های فرد 17 الی 20 1397/11/16 1200000 82 دفتر مرکزی
41 5591 برنامه نویسی با اسکرچ ترم 2 پنج شنبه ها 15:30 الی 17 1397/11/4 120000 12 دفتر مرکزی
42 5592 برنامه نویسی با اسکرچ ترم 1 پنج شنبه ها 14 الی 15:30 1397/11/4 120000 12 دفتر مرکزی
43 5594 IELTS شنبه - چهارشنبه 16 الی 18 1397/11/17 400000 36 دفتر مرکزی
44 5595 EPT شنبه - دوشنبه 20 الی 21:30 1397/11/27 600000 40 دفتر مرکزی
45 5596 Song پنج شنبه ها 11 الی 12:30 1397/11/18 150000 20 دفتر مرکزی
46 5597 کپسول مکالمه انگلیسی در سفر پنج شنبه ها 11 الی 13 1397/11/25 500000 16 دفتر مرکزی
47 5598 تلفظ صحیح زبان انگلیسی پنج شنبه ها 10 الی 11:30 1397/11/18 600000 50 دفتر مرکزی
48 5599 Adobe Illustrator روز های فرد 15:30 الی 17 1397/11/11 290000 40 شعبه ابوریحان
49 5600 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1397/11/17 550000 138 شعبه ابوریحان
50 5601 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1397/11/23 550000 138 شعبه ابوریحان
51 5602 e-kids روز های زوج 15:30 الی 17 1397/12/1 450000 90 شعبه ابوریحان
52 5603 CorelDraw روز های فرد 17 الی 18:30 1397/11/7 350000 40 شعبه ابوریحان
53 5604 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1397/11/16 700000 60 شعبه ابوریحان
54 5605 فتوشاپ کودکان روز های زوج 17 الی 18:30 1397/12/4 200000 34 شعبه ابوریحان
55 5606 پداگوژِی عمومی روز های زوج 17 الی 18:30 1397/11/13 320000 24 شعبه ابوریحان
56 5607 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1397/12/1 3200000 214 شعبه ابوریحان
57 5608 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1397/12/4 1200000 82 شعبه ابوریحان
58 5609 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1397/11/16 1900000 214 شعبه ابوریحان
59 5610 MSProject جمعه ها 9 الی 12 1397/12/3 575000 40 دفتر مرکزی
60 5611 SPSS روز های زوج 14 الی 15:30 1397/11/17 500000 40 دفتر مرکزی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 154       تعداد بازديد امروز: 2510       تعداد بازديد ديروز: 6901       تعداد بازديد ماه: 176314       تعداد بازديد ماه گذشته: 139896       تعداد بازديد كل: 24296790