ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5963 تربیت مهندس مکانیک ( سیالات و تاسیسات) آماده به کار روزهای فرد 15:30 الی 17 1400/02/21 3800000 164 دفتر مرکزی
2 5964 UI/UX روزهای زوج 15:30 الی 17 1400/02/04 2000000 50 دفترمرکزی
3 5961 تکنیک های استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روزهای فرد 9:30 الی 12:30 1400/02/19 600000 24 دفتر مرکزی
4 5960 تربیت جنسی کودکان و نوجوانان کارگاه آموزشی یک روزه 9:30 الی 12:30 1400/02/25 72000 3 دفتر مرکزی
5 5962 تربیت مهندس مکانیک ( لوله کشی صنعتی) آماده به کار روزهای زوج 17 الی 15:30 1400/02/25 4800000 180 دفتر مرکزی
6 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1400/02/04 5550000 194 دفتر مرکزی
7 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1400/01/28 4000000 144 دفتر مرکزی
8 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1400/01/24 3600000 214 شعبه ابوریحان
9 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1400/01/30 940000 138 شعبه ائل گلی
10 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 17 الی 18:30 1400/01/28 4200000 220 شعبه ائل گلی
11 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1400/01/30 2000000 82 دفتر مرکزی
12 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1400/01/16 940000 138 شعبه ابوریحان
13 5906 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1400/01/31 2800000 150 دفتر مرکزی
14 5907 ICDL روزهای زوج 14 الی 17 1400/02/18 940000 138 شعبه ائل گلی
15 5908 برنامه نویسی روزهای فرد 12:30 الی 14 1400/01/26 350000 20 شعبه ائل گلی
16 5909 e-kids روزهای فرد 9:30 الی 12 1400/01/26 700000 90 شعبه ائل گلی
17 5911 برنامه نویسی روزهای زوج15:30 الی 17 1400/01/30 600000 40 شعبه ائل گلی
18 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1400/02/15 2500000 70 دفترمرکزی
19 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1400/02/14 2500000 70 دفترمرکزی
20 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1400/02/15 2500000 70 دفترمرکزی
21 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1400/02/19 2500000 70 دفترمرکزی
22 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1400/02/18 2500000 70 دفترمرکزی
23 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 1400/02/24 2500000 70 دفترمرکزی
24 5919 پک آموزشی خانم های خانه دار روز های فرد 9:30 الی 12:30 1400/02/21 1450000 196 دفتر مرکزی
25 5920 خوشنویسی تحریری روز های زوج 17 الی 18:30 1400/02/22 350000 20 دفتر مرکزی
26 5921 تربیت مربی ICDL روز های فرد 17 الی 20 1400/01/17 2800000 150 شعبه ابوریحان
27 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1400/02/02 264000 12 شعبه ابوریحان
28 5923 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1400/01/29 1500000 40 شعبه ابوریحان
29 5924 e-kids دوشنبه ها 15:30 الی 17 1400/02/06 700000 90 شعبه ابوریحان
30 5925 طراحی با کامپیوتر شنبه ها 15:30 الی 17 1400/01/21 350000 20 شعبه ابوریحان
31 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1400/01/21 5400000 214 شعبه ائل گلی
32 5929 Etabs-Safe روز های فرد 14 الی 15:30 1400/02/01 1500000 40 شعبه ائل گلی
33 5931 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 18:30 الی 20 1400/02/26 650000 40 شعبه ائل گلی
34 5933 MSRT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18:30 الی 20 1400/02/16 1000000 15 دفتر مرکزی
35 5934 EPT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/02/16 1000000 15 دفتر مرکزی
36 5938 کارآموزی گرافیک روز های فرد 18:30 الی 21:30 1400/02/16 2500000 70 دفتر مرکزی
37 5939 نیمه فشرده 1 دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20 1400/02/06 2000000 100 دفتر مرکزی
38 5940 Proficiency Pack شنبه و چهارشنبه ها 16 الی 17:30 1400/01/18 700000 25 دفتر مرکزی
39 5941 پک فشرده VIP روز های فرد 17 الی 20 1400/03/02 5000000 198 دفتر مرکزی
40 5942 متره برآورد روز های زوج 12:30 الی 14 1400/02/04 1000000 40 دفتر مرکزی
41 5943 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1400/01/16 2000000 82 شعبه ابوریحان
42 5946 برنامه نویسی روزهای پنجشنبه 15:30 الی 17 1400/02/28 250000 20 شعبه مرکزی
43 5947 برنامه نویسی شنبه یکشنبه 17 الی 18:30 1400/02/12 2400000 20 دفتر مرکزی
44 5953 نیمه فشرده 2 شنبه-دوشنبه 17 الی 20 1400/01/31 2000000 198 شعبه ابوریحان
45 5954 Talk show چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18 الی 19:30 1400/01/26 500000 24 دفتر مرکزی
46 5955 TOEFL یکشنبه - پنجشنبه 17 الی 20 1400/03/02 2000000 160 دفتر مرکزی
47 5956 IELTS دوشنبه - چهارشنبه 17 الی 20 1400/02/22 2000000 60 دفترمرکزی
48 5957 نیمه فشرده 2 دوشنبه - چهارشنبه 17 الی 20 1400/02/07 1700000 80 دفترمرکزی
49 5958 TTC یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/02/12 1200000 15 دفترمرکزی
50 5959 AVR روزهای زوج 11 الی 12:30 1400/02/13 1200000 40 دفترمرکزی
51 5965 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 14 الی 17 1400/02/13 5400000 214 شعبه ابوریحان
52 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 17 الی18:30 1400/01/19 1370000 40 شعبه ائل گلی
53 5792 موشن گرافیک روز های زوج 15:30 الی 17 1400/02/04 4200000 220 دفتر مرکزی
54 5797 V-ray روزهای زوج 12:30 الی 14 1400/02/06 1000000 40 شعبه ائل گلی
55 5798 Adobe Illustrator روز های زوج 18:30 الی 20 1400/02/20 700000 40 دفتر مرکزی
56 5807 برنامه نویسی روزهای فرد17 الی 18:30 1400/02/21 350000 20 شعبه ائل گلی
57 5808 برنامه نویسی یکشنبه ها 17 الی 18:30 1400/02/19 350000 20 شعبه ابوریحان
58 5809 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1400/01/19 940000 138 شعبه ائل گلی
59 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 14 الی 15:30 1400/01/17 4200000 204 شعبه ائل گلی
60 5812 Solidworks روزهای فرد 18:30 الی 20 1400/02/28 1000000 40 شعبه ابوریحان
 1    
  تعداد افراد حاضر: 308       تعداد بازديد امروز: 6946       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146080       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422216