ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5683 MTCNA پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه ها 9 الی 12 1398/5/25 920000 64 دفتر مرکزی
2 5685 Python روز های زوج 14 الی 17 1398/5/26 1800000 90 دفتر مرکزی
3 5684 LPIC-1 روز های زوج 17 الی 18:30 1398/4/29 800000 50 دفتر مرکزی
4 5687 Solidworks پیشرفته جمعه ها 9 الی 12 1398/5/11 800000 30 دفتر مرکزی
5 5686 Revit روزهای زوج 15:30 الی 17 1398/6/27 800000 40 شعبه ائل گلی
6 5714 برنامه نویسی روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/4 160000 12 دفتر مرکزی
7 5711 ICT کودکان روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/2 200000 30 دفتر مرکزی
8 5719 برنامه نویسی روز های فرد 17 الی 18:30 1398/5/3 160000 12 شعبه ابوریحان
9 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 12:30 الی 14 1398/6/17 1040000 40 شعبه ائل گلی
10 5787 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1398/6/5 4500000 214 شعبه ائل گلی
11 5788 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/5/27 2800000 214 شعبه ابوریحان
12 5722 paint روز های زوج 11 الی 12:30 1398/5/30 200000 30 شعبه ائل گلی
13 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 14 الی 15:30 1398/5/9 500000 20 شعبه ابوریحان
14 5154 Java & Android روز های فرد 20 الی 21:30 1398/5/31 2000000 88 دفتر مرکزی
15 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/5/31 1300000 60 دفتر مرکزی
16 5207 زبان فشرده 1 پنج شنبه 17 الی 20 - جمعه 9 الی 12 1398/6/29 1000000 160 دفتر مرکزی
17 5217 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1398/4/31 2000000 88 شعبه ابوریحان
18 5250 MCSA 2016 روز های زوج 17 الی 20 1398/5/12 3200000 200 دفتر مرکزی
19 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/5/12 1000000 60 دفتر مرکزی
20 5267 MSRT روز های فرد 20 الی 21:30 1398/5/27 700000 40 دفتر مرکزی
21 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/6/28 770000 138 شعبه ائل گلی
22 5357 e-kids روزهای فرد 11 الی 12:30 1398/6/5 500000 90 شعبه ائل گلی
23 5371 Adobe InDesign روز های زوج 11 الی 12:30 1398/5/19 538000 40 دفتر مرکزی
24 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/30 800000 40 دفتر مرکزی
25 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/6/3 1100000 60 شعبه ائل گلی
26 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/5/30 770000 138 دفتر مرکزی
27 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/5/30 770000 138 دفتر مرکزی
28 5469 +Network روز های فرد 14 الی 15:30 1398/5/8 450000 30 شعبه ابوریحان
29 5476 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/4/29 1200000 60 شعبه ابوریحان
30 5483 گردشگری روز های زوج 17 الی 20 1398/5/2 1795000 120 شعبه ابوریحان
31 5490 etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1398/6/10 1200000 40 شعبه ائل گلی
32 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/6/27 770000 138 شعبه ائل گلی
33 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/6/27 538000 40 شعبه ائل گلی
34 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1398/6/20 500000 20 شعبه ائل گلی
35 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/6/2 538000 40 شعبه ائل گلی
36 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای فرد 17 الی 18:30 1398/5/31 550000 40 شعبه ائل گلی
37 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/5/3 1200000 60 شعبه ائل گلی
38 5502 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 1398/6/21 700000 40 شعبه ائل گلی
39 5503 Adobe Premiere روز های فرد 12:30 الی 14 1398/4/15 600000 40 شعبه ائل گلی
40 5504 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/5/6 1000000 60 شعبه ائل گلی
41 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/6/24 538000 40 شعبه ائل گلی
42 5508 Matlab روز های زوج 18:30 الی 20 1398/6/27 930000 40 شعبه ائل گلی
43 5509 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 1398/6/27 1950000 150 شعبه ائل گلی
44 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/5/6 2800000 214 شعبه ائل گلی
45 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/5/6 2700000 156 شعبه ائل گلی
46 5514 Java & Android روز های زوج 15:30 الی 17 1398/6/11 2000000 88 شعبه ائل گلی
47 5515 زبان فشرده1(خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1398/6/13 1000000 160 شعبه ائل گلی
48 5516 زبان فشرده1(برادران) سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1398/5/8 1000000 160 شعبه ائل گلی
49 5520 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1398/6/25 4500000 214 شعبه ائل گلی
50 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/27 256000 16 شعبه ابوریحان
51 5522 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 15:30 الی 17 1398/6/12 550000 40 شعبه ابوریحان
52 5523 حسابداری عمومی مقدماتی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/5/13 500000 40 شعبه ابوریحان
53 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/30 538000 40 شعبه ابوریحان
54 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/16 2100000 198 شعبه ابوریحان
55 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1398/5/13 2600000 204 شعبه ابوریحان
56 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1398/4/26 224000 14 شعبه ابوریحان
57 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های زوج 15:30 الی 17 1398/4/27 480000 30 شعبه ابوریحان
58 5535 101 بزرگسالان (خواهران) روز های زوج 10 الی 12 1398/5/2 170000 40 شعبه ابوریحان
59 5536 101 بزرگسالان (برادران) روز های فرد 16 الی 18 1398/4/30 170000 40 شعبه ابوریحان
60 5537 etabs-Safe روز های فرد 15:30 الی 17 1398/4/30 1200000 40 شعبه ابوریحان
 1     
  تعداد افراد حاضر: 59       تعداد بازديد امروز: 1041       تعداد بازديد ديروز: 8446       تعداد بازديد ماه: 1041       تعداد بازديد ماه گذشته: 253588       تعداد بازديد كل: 236871210