ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل کلاس
1 3288 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه جمعه ها 1397/3/3 3200000 214 دفتر مرکزی
2 3291 تربیت حسابدار آماده به کار روز های زوج 14 الی 15:30 1397/3/30 2000000 204 دفتر مرکزی
3 3297 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 20 الی 21:30 1397/4/2 1900000 214 دفتر مرکزی
4 3292 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1397/3/2 1600000 198 دفتر مرکزی
5 3310 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 20 الی 21:30 1397/4/2 1800000 156 دفتر مرکزی
6 3296 تربیت مهندس مکانیک آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1397/4/2 2400000 218 دفتر مرکزی
7 3320 آموزش دادخواست، شکوائیه، لایحه و اظهار نامه نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1397/4/3 192000 16 شعبه ابوریحان
8 3293 MCSA روز های زوج 18:30 الی 21:30 1397/3/5 2320000 200 دفتر مرکزی
9 3294 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1397/3/9 1950000 150 دفتر مرکزی
10 3311 فتوشاپ ویژه معماری روز های فرد 14 الی 15:30 1397/3/5 350000 40 دفتر مرکزی
11 3312 تعمیرکار تلفن همراه روز های فرد 20 الی 21:30 1397/3/22 850000 60 دفتر مرکزی
12 3313 PHP & My SQL جمعه ها 9 الی 13:30 1397/4/29 940000 60 دفتر مرکزی
13 3314 CCNP روز های جمعه 9 الی 13:30 1397/3/25 2625000 150 دفتر مرکزی
14 3315 طراحی سوله در SAP سه شنبه ها 17 الی 20 1397/4/19 200000 16 دفتر مرکزی
15 3316 CATIA روز های فرد 17 الی 18:30 1397/4/21 840000 50 دفتر مرکزی
16 3317 Photoshop روز های زوج 15:30 الی 17 1397/3/2 350000 40 دفتر مرکزی
17 3318 After Effect روز های فرد 12:30 الی 14 1397/3/2 500000 40 دفتر مرکزی
18 3319 AutoCAD روز های فرد 18:30 الی 20 1397/4/12 700000 60 شعبه ابوریحان
19 3298 Ansys روز های زوج 17 الی 18:30 1397/3/30 800000 60 دفتر مرکزی
20 3299 AVR روز های زوج 14 الی 15:30 1397/2/31 640000 40 دفتر مرکزی
 1     
  تعداد افراد حاضر: 112       تعداد بازديد امروز: 4239       تعداد بازديد ديروز: 6785       تعداد بازديد ماه: 4239       تعداد بازديد ماه گذشته: 138216       تعداد بازديد كل: 12984672