ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5792 موشن گرافیک روز های زوج 15:30 الی 17 1398/7/1 3000000 130 دفتر مرکزی
2 5685 Python روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/6/27 1800000 90 دفتر مرکزی
3 5683 MTCNA پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه ها 9 الی 12 1398/7/26 920000 64 دفتر مرکزی
4 5684 LPIC-1 روز های زوج 15:30 الی 17 1398/7/17 800000 50 دفتر مرکزی
5 5711 ICT کودکان روز های زوج 12:30 الی 14 1398/7/20 200000 30 دفتر مرکزی
6 5714 برنامه نویسی روز های زوج 12:30 الی 14 1398/7/29 160000 12 دفتر مرکزی
7 5686 Revit روزهای زوج 15:30 الی 17 1398/7/29 800000 40 شعبه ائل گلی
8 5793 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1398/6/23 770000 138 شعبه ائل گلی
9 5794 101 بزرگسالان روزهای فرد 16 الی 18 1398/7/2 170000 40 شعبه ائل گلی
10 5795 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای فرد 17 الی 18:30 1398/6/31 550000 40 شعبه ائل گلی
11 5796 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای فرد 18:30 الی 20 1398/6/23 500000 40 شعبه ائل گلی
12 5719 برنامه نویسی روز های فرد 17 الی 18:30 1398/7/11 160000 12 شعبه ابوریحان
13 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 12:30 الی 14 1398/7/18 1040000 40 شعبه ائل گلی
14 5787 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1398/7/21 4500000 214 شعبه ائل گلی
15 5788 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/7/28 2800000 214 شعبه ابوریحان
16 5722 paint روز های زوج 11 الی 12:30 1398/7/13 200000 30 شعبه ائل گلی
17 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 14 الی 15:30 1398/6/26 500000 20 شعبه ابوریحان
18 5154 Java & Android روز های فرد 15:30 الی 17 1398/6/21 2000000 88 دفتر مرکزی
19 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/7/4 1300000 60 دفتر مرکزی
20 5217 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1398/7/3 2000000 88 شعبه ابوریحان
21 5250 MCSA 2016 روز های زوج 17 الی 20 1398/8/20 3200000 200 دفتر مرکزی
22 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/7/8 1000000 60 دفتر مرکزی
23 5267 MSRT روز های فرد 20 الی 21:30 1398/7/28 700000 40 دفتر مرکزی
24 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/7/14 770000 138 شعبه ائل گلی
25 5357 e-kids روزهای پنجشنبه 9:30 الی12:30 1398/7/18 500000 90 شعبه ائل گلی
26 5371 Adobe InDesign روز های زوج 11 الی 12:30 1398/7/15 538000 40 دفتر مرکزی
27 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/28 800000 40 دفتر مرکزی
28 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/7/21 1100000 60 شعبه ائل گلی
29 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/7/29 770000 138 دفتر مرکزی
30 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/7/25 770000 138 دفتر مرکزی
31 5469 +Network روز های فرد 14 الی 15:30 1398/6/31 450000 30 شعبه ابوریحان
32 5476 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/7/30 1200000 60 شعبه ابوریحان
33 5483 گردشگری روز های زوج 17 الی 20 1398/6/30 1795000 120 شعبه ابوریحان
34 5490 etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1398/7/16 1200000 40 شعبه ائل گلی
35 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/7/20 770000 138 شعبه ائل گلی
36 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/7/24 538000 40 شعبه ائل گلی
37 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1398/6/27 500000 20 شعبه ائل گلی
38 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/7/17 538000 40 شعبه ائل گلی
39 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای فرد 17 الی 18:30 1398/7/16 550000 40 شعبه ائل گلی
40 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/7/11 1200000 60 شعبه ائل گلی
41 5502 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 1398/7/11 700000 40 شعبه ائل گلی
42 5503 Adobe Premiere روز های فرد 12:30 الی 14 1398/6/21 600000 40 شعبه ائل گلی
43 5504 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/7/23 1000000 60 شعبه ائل گلی
44 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/7/16 538000 40 شعبه ائل گلی
45 5508 Matlab روز های زوج 18:30 الی 20 1398/7/17 930000 40 شعبه ائل گلی
46 5509 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 1398/7/13 1950000 150 شعبه ائل گلی
47 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/7/23 2800000 214 شعبه ائل گلی
48 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/7/23 2700000 156 شعبه ائل گلی
49 5514 Java & Android روز های زوج 15:30 الی 17 1398/7/20 2000000 88 شعبه ائل گلی
50 5515 زبان فشرده1(خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1398/7/15 1000000 160 شعبه ائل گلی
51 5516 زبان فشرده1(برادران) سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1398/7/9 1000000 160 شعبه ائل گلی
52 5520 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1398/7/15 4500000 214 شعبه ائل گلی
53 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/7/28 256000 16 شعبه ابوریحان
54 5522 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 15:30 الی 17 1398/7/9 550000 40 شعبه ابوریحان
55 5523 حسابداری عمومی مقدماتی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/6/31 500000 40 شعبه ابوریحان
56 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/2 538000 40 شعبه ابوریحان
57 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/2 2100000 198 شعبه ابوریحان
58 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1398/6/31 2600000 204 شعبه ابوریحان
59 5533 اصول داوری روز های فرد 17 الی 18:30 1398/7/21 224000 14 شعبه ابوریحان
60 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های زوج 15:30 الی 17 1398/7/30 480000 30 شعبه ابوریحان
 1     
  تعداد افراد حاضر: 132       تعداد بازديد امروز: 6580       تعداد بازديد ديروز: 6774       تعداد بازديد ماه: 241766       تعداد بازديد ماه گذشته: 233554       تعداد بازديد كل: 237345489