ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5905 بازاریاب حرفه ای روزهای زوج 17 الی 20 1399/3/17 850000 50 دفتر مرکزی
2 5906 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های فرد 14 الی 17 1399/3/22 2500000 150 دفتر مرکزی
3 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 99/3/10 770000 138 شعبه ابوریحان
4 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 12:30 الی 14 1399/3/27 1040000 40 شعبه ائل گلی
5 5792 موشن گرافیک روز های زوج 15:30 الی 17 1399/3/10 3000000 220 دفتر مرکزی
6 5797 V-ray روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/3/31 800000 40 شعبه ائل گلی
7 5798 Adobe Illustrator روز های زوج 17 الی 18:30 1399/3/31 538000 40 دفتر مرکزی
8 5806 برنامه نویسی شنبه ها 17 الی 18:30 1399/3/31 240000 20 شعبه ائل گلی
9 5807 برنامه نویسی شنبه ها 17 الی 18:30 1399/3/31 250000 20 شعبه ائل گلی
10 5808 برنامه نویسی یکشنبه ها 17 الی 18:30 1399/3/18 240000 20 شعبه ابوریحان
11 5809 ICDL روز های فرد 14 الی 17 1399/3/25 770000 138 شعبه ائل گلی
12 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/3/11 3000000 204 شعبه ائل گلی
13 5812 Solidworks روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/4/8 850000 40 شعبه ابوریحان
14 5813 +Network روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/4/5 450000 30 شعبه ابوریحان
15 5814 AutoCAD روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/4/1 1000000 60 شعبه ابوریحان
16 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/4/10 4600000 314 دفتر مرکزی
17 5822 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار جمعه ها 9 الی 13:30 1399/3/30 3500000 164 دفتر مرکزی
18 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1399/4/2 4600000 194 دفتر مرکزی
19 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/3/12 3300000 144 دفتر مرکزی
20 5825 Seo روز های زوج 18:30 الی 20 1399/4/28 1000000 40 دفتر مرکزی
21 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/4/1 2800000 214 شعبه ابوریحان
22 5839 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار روزهای فرد 14 الی 17 1399/3/29 3500000 164 شعبه ائل گلی
23 5840 زبان فشرده Advanced شنبه - پنجشنبه 14 الی 17 1399/4/10 1000000 160 شعبه ائل گلی
24 5841 برنامه نویسی چهارشنبه ها 15:30 الی 17 1399/4/4 480000 40 شعبه ائل گلی
25 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1399/3/30 770000 138 شعبه ائل گلی
26 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/3/6 3000000 220 شعبه ائل گلی
27 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/3/17 1800000 82 دفتر مرکزی
28 5065 حسابداری حقوق و دستمزد یکشنبه - سه شنبه 17 الی 18:30 1399/4/3 500000 20 شعبه ابوریحان
29 5154 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1399/3/18 4500000 214 دفتر مرکزی
30 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1399/3/25 1300000 60 دفتر مرکزی
31 5217 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/4/4 4500000 214 شعبه ابوریحان
32 5250 MCSA 2016 روزهای زوج 17 الی 20 1399/4/30 3200000 200 دفترمرکزی
33 5257 AutoCAD روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/3/31 1000000 60 دفترمرکزی
34 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/3/22 770000 138 شعبه ائل گلی
35 5357 e-kids روزهای دوشنبه 17 الی18:30 1399/3/26 500000 90 شعبه ائل گلی
36 5371 Adobe InDesign روز های زوج 14 الی 15:30 1399/3/31 538000 40 دفتر مرکزی
37 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1399/4/2 800000 40 دفتر مرکزی
38 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1399/3/25 1100000 60 شعبه ائل گلی
39 5422 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1399/3/10 770000 138 دفتر مرکزی
40 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/3/11 770000 138 دفتر مرکزی
41 5476 نرم افزارهای حسابداری یکشنبه - سه شنبه 15:30 الی 18:30 1399/3/27 1600000 60 شعبه ابوریحان
42 5496 Adobe Illustrator روز های فرد 17 الی 18:30 1399/3/25 538000 40 شعبه ائل گلی
43 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1399/3/26 500000 20 شعبه ائل گلی
44 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/4/14 538000 40 شعبه ائل گلی
45 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای زوج 18:30 الی 20 1399/3/10 550000 40 شعبه ائل گلی
46 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1399/3/20 1600000 60 شعبه ائل گلی
47 5503 Adobe Premiere روز های فرد 17 الی 18:30 1399/3/31 800000 40 شعبه ائل گلی
48 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1399/3/6 1000000 60 شعبه ائل گلی
49 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/4/12 538000 40 شعبه ائل گلی
50 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1399/3/6 2800000 214 شعبه ائل گلی
51 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1399/3/6 2700000 156 شعبه ائل گلی
52 5515 زبان فشرده2(خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1399/4/4 1000000 160 شعبه ائل گلی
53 5516 زبان فشرده1(برادران) سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1399/4/3 1000000 160 شعبه ائل گلی
54 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های زوج 15:30 الی 18:30 1399/3/12 256000 16 شعبه ابوریحان
55 5522 حسابداری عمومی تکمیلی یکشنبه - سه شنبه 17 الی 18:30 1399/3/18 550000 40 شعبه ابوریحان
56 5523 حسابداری عمومی مقدماتی یکشنبه - سه شنبه 18:30 الی 20 1399/3/11 500000 40 شعبه ابوریحان
57 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1399/3/12 538000 40 شعبه ابوریحان
58 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1399/3/12 2100000 198 شعبه ابوریحان
59 5530 تربیت حسابدار آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 18:30 الی 20 1399/3/11 3000000 204 شعبه ابوریحان
60 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/3/26 224000 14 شعبه ابوریحان
 1    
  تعداد افراد حاضر: 89       تعداد بازديد امروز: 10008       تعداد بازديد ديروز: 15071       تعداد بازديد ماه: 70696       تعداد بازديد ماه گذشته: 92981       تعداد بازديد كل: 28635606