ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5683 MTCNA پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه ها 9 الی 12 1398/4/6 920000 64 دفتر مرکزی
2 5685 Python روز های زوج 14 الی 17 1398/4/5 1800000 60 دفتر مرکزی
3 5684 LPIC-1 روز های زوج 17 الی 18:30 1398/3/20 800000 50 دفتر مرکزی
4 5687 Solidworks پیشرفته جمعه ها 9 الی 12 1398/3/31 800000 30 دفتر مرکزی
5 5686 Revit روزهای زوج 15:30 الی 18 1398/4/12 800000 40 شعبه ائل گلی
6 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 17 الی 18:30 1398/3/19 500000 20 شعبه ابوریحان
7 5154 Java & Android روز های فرد 15:30 الی 17 1398/3/21 2000000 88 دفتر مرکزی
8 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/4/4 1300000 60 دفتر مرکزی
9 5207 زبان فشرده 1 پنج شنبه 17 الی 20 - جمعه 9 الی 12 1398/6/29 1000000 160 دفتر مرکزی
10 5217 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1398/3/29 2000000 88 شعبه ابوریحان
11 5250 MCSA روز های زوج 17 الی 20 1398/3/29 3200000 200 دفتر مرکزی
12 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/3/13 1000000 60 دفتر مرکزی
13 5267 MSRT روز های فرد 20 الی 21:30 1398/3/28 600000 40 دفتر مرکزی
14 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/3/23 770000 138 شعبه ائل گلی
15 5357 E-kids روزهای فرد 11 الی 12:30 1398/3/30 500000 90 شعبه ائل گلی
16 5371 Adobe InDesign روز های زوج 11 الی 12:30 1398/4/26 538000 40 دفتر مرکزی
17 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1398/3/21 800000 40 دفتر مرکزی
18 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/3/23 1100000 60 شعبه ائل گلی
19 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/4/10 770000 138 دفتر مرکزی
20 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/4/6 770000 138 دفتر مرکزی
21 5469 +Network روز های فرد 14 الی 15:30 1398/4/4 450000 30 شعبه ابوریحان
22 5476 نرم افزار های حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/3/21 1200000 60 شعبه ابوریحان
23 5483 گردشگری روز های زوج 17 الی 20 1398/4/1 1795000 120 شعبه ابوریحان
24 5490 etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1398/3/26 1200000 40 شعبه ائل گلی
25 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/3/20 770000 138 شعبه ائل گلی
26 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/3/29 538000 40 شعبه ائل گلی
27 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 17 الی 18:30 1398/3/4 500000 20 شعبه ائل گلی
28 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/3/20 538000 40 شعبه ائل گلی
29 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای زوج 18:30 الی 20 1398/3/23 550000 40 شعبه ائل گلی
30 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/3/12 1200000 60 شعبه ائل گلی
31 5502 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/2 700000 40 شعبه ائل گلی
32 5503 Adobe Premiere روز های فرد 12:30 الی 14 1398/3/1 400000 40 شعبه ائل گلی
33 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/4/2 1000000 60 شعبه ائل گلی
34 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/3/23 350000 40 شعبه ائل گلی
35 5508 Matlab روز های زوج 18:30 الی 20 1398/3/29 930000 40 شعبه ائل گلی
36 5509 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 1398/3/20 1950000 150 شعبه ائل گلی
37 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/4/2 2800000 214 شعبه ائل گلی
38 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/4/2 2700000 156 شعبه ائل گلی
39 5514 Java & Android روز های فرد 14 الی 17 1398/2/29 2000000 88 شعبه ائل گلی
40 5515 زبان فشرده 1 (خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1398/4/3 1000000 160 شعبه ائل گلی
41 5516 زبان فشرده 1 (برادران) سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1398/4/4 1000000 160 شعبه ائل گلی
42 5517 انگلیسی برای کودکان شنبه - دوشنبه 16 الی 18 1398/3/20 1600000 40 شعبه ائل گلی
43 5518 فتوشاپ کودکان روزهای فرد 12:30 الی 14 1398/3/28 200000 34 شعبه ائل گلی
44 5520 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1398/3/22 4500000 214 شعبه ائل گلی
45 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/3/19 256000 16 شعبه ابوریحان
46 5522 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/3/6 550000 40 شعبه ابوریحان
47 5523 حسابداری عمومی مقدماتی روز های فرد 17 الی 18:30 1398/3/28 500000 40 شعبه ابوریحان
48 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/3/7 538000 40 شعبه ابوریحان
49 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/3/7 2100000 198 شعبه ابوریحان
50 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1398/3/29 2600000 204 شعبه ابوریحان
51 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1398/3/18 224000 14 شعبه ابوریحان
52 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های زوج 15:30 الی 17 1398/3/19 480000 30 شعبه ابوریحان
53 5535 101 بزرگسالان (خواهران) روز های زوج 10 الی 12 1398/3/8 170000 40 شعبه ابوریحان
54 5536 101 بزرگسالان (برادران) روز های فرد 16 الی 18 1398/3/7 170000 40 شعبه ابوریحان
55 5537 etabs-Safe روز های فرد 15:30 الی 17 1398/3/20 1200000 40 شعبه ابوریحان
56 5538 3DMax روز های زوج 15:30 الی 17 1398/3/29 1100000 60 شعبه ابوریحان
57 5539 SAP روز های فرد 17 الی 18:30 1398/3/6 800000 40 شعبه ابوریحان
58 5540 طراحی سوله در SAP سه شنبه ها 17 الی 20 1398/3/7 200000 16 دفتر مرکزی
59 5541 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/4/3 770000 138 دفتر مرکزی
60 5548 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/4/5 538000 40 دفتر مرکزی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 136       تعداد بازديد امروز: 405       تعداد بازديد ديروز: 8009       تعداد بازديد ماه: 238684       تعداد بازديد ماه گذشته: 181212       تعداد بازديد كل: 236394184