ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5963 تربیت مهندس مکانیک ( سیالات و تاسیسات) آماده به کار روزهای فرد 15:30 الی 17 1400/04/22 6015000 164 دفتر مرکزی
2 5964 UI/UX روزهای زوج 15:30 الی 17 1400/09/27 3515000 50 دفترمرکزی
3 6015 cinema-4d روز های زوج 20 الی 21:30 1400/09/29 3015000 40 دفترمرکزی
4 6016 cinema-4d روزهای زوج 15:30 الی 17 1400/10/05 3015000 40 شعبه شاهگلی
5 5961 تکنیک های استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روزهای فرد 9:30 الی 12:30 1400/04/27 615000 24 دفتر مرکزی
6 5960 تربیت جنسی کودکان و نوجوانان کارگاه آموزشی یک روزه 9 الی 12 1400/04/26 73500 3 دفتر مرکزی
7 5962 تربیت مهندس مکانیک ( لوله کشی صنعتی) آماده به کار روزهای زوج 15:30 الی 17 1400/04/26 6015000 180 دفتر مرکزی
8 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1400/09/29 7200000 194 دفتر مرکزی
9 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1400/09/30 5215000 144 دفتر مرکزی
10 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1400/08/04 4915000 214 شعبه ابوریحان
11 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1400/09/27 1467000 138 شعبه ائل گلی
12 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 17 الی 18:30 1400/09/18 5800000 220 شعبه ائل گلی
13 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1400/09/29 3015000 82 دفتر مرکزی
14 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1400/09/06 1467000 138 شعبه ابوریحان
15 5906 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1400/09/28 3215000 150 دفتر مرکزی
16 5907 ICDL روزهای فرد14 الی 17 1400/08/05 1467000 138 شعبه ائل گلی
17 5908 برنامه نویسی شنبه ها 17 الی 18:30 1400/09/11 615000 20 شعبه ائل گلی
18 5909 e-kids روزهای فرد 15:30 الی17 1400/08/24 1015000 90 شعبه ائل گلی
19 5911 برنامه نویسی روزهای زوج12:30 الی 15:30 1400/09/27 615000 40 شعبه ائل گلی
20 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1400/09/13 2515000 70 دفترمرکزی
21 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1400/09/14 2515000 70 دفترمرکزی
22 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1400/09/20 2515000 70 دفترمرکزی
23 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1400/09/23 2515000 70 دفترمرکزی
24 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1400/09/27 25150000 70 دفترمرکزی
25 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه 9 الی 12 1400/09/25 2515000 70 دفترمرکزی
26 5919 پک آموزشی خانم های خانه دار روز های فرد 9:30 الی 12:30 1400/04/20 1465000 196 دفتر مرکزی
27 5920 خوشنویسی تحریری روز های زوج 17 الی 18:30 1400/04/28 365000 20 دفتر مرکزی
28 5921 تربیت مربی ICDL روز های فرد 17 الی 20 1400/10/26 3215000 150 شعبه ابوریحان
29 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1400/09/21 279000 12 شعبه ابوریحان
30 5923 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1400/07/18 2300000 40 شعبه ابوریحان
31 5924 e-kids دوشنبه ها 15:30 الی 17 1400/09/15 1015000 90 شعبه ابوریحان
32 5925 طراحی با کامپیوتر شنبه ها 15:30 الی 17 1400/09/20 401700 20 شعبه ابوریحان
33 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای 17 الی 20 1400/09/29 7015000 214 شعبه ائل گلی
34 5929 Etabs-Safe روز های زوج 17 الی 18:30 1400/09/01 2300000 40 شعبه ائل گلی
35 5931 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 17 الی 18:30 1400/09/21 515000 40 شعبه ائل گلی
36 5933 MSRT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18:30 الی 20 1400/09/02 1015000 15 دفتر مرکزی
37 5934 EPT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/09/04 1015000 15 دفتر مرکزی
38 5935 نیمه فشرده 1 ساعت : 14 الی 17 1400/08/04 2500000 100 شعبه ائل گلی
39 5938 کارآموزی گرافیک روز های فرد 18:30 الی 21:30 1400/08/21 2515000 70 دفتر مرکزی
40 5939 نیمه فشرده 1 دوشنبه و چهارشنبه ها 14 الی 17 1400/08/23 2500000 100 دفتر مرکزی
41 5940 Proficiency Pack شنبه و چهارشنبه ها 16 الی 17:30 1400/07/21 715000 25 دفتر مرکزی
42 5941 پک فشرده VIP روز های فرد 17 الی 20 1400/09/06 7000000 198 دفتر مرکزی
43 5942 متره برآورد روز های زوج 20 الی 21:30 1400/09/29 1415000 40 دفتر مرکزی
44 5943 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1400/10/01 3215000 82 شعبه ابوریحان
45 5946 برنامه نویسی روزهای یکشنبه 15:30 الی 17 1400/09/25 615000 20 شعبه مرکزی
46 5947 برنامه نویسی سه شنبه ها 15:30 الی 17 1400/09/25 615000 20 دفتر مرکزی
47 5953 نیمه فشرده 2 شنبه-دوشنبه 17 الی 20 1400/08/30 2300000 198 شعبه ابوریحان
48 5954 Talk show یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/06/24 515000 24 دفتر مرکزی
49 5955 TOEFL یکشنبه - پنجشنبه 17 الی 20 1400/07/18 3000000 160 دفتر مرکزی
50 5956 IELTS دوشنبه - چهارشنبه 17 الی 20 1400/09/01 3000000 60 دفترمرکزی
51 5957 نیمه فشرده 2 یکشنبه - سه شنبه 17 الی 20 1400/08/26 2300000 80 دفترمرکزی
52 5958 TTC یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/09/02 1500000 15 دفترمرکزی
53 5959 AVR روزهای زوج 11 الی 12:30 1400/06/27 1215000 40 دفترمرکزی
54 5965 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1400/09/23 7015000 214 شعبه ابوریحان
55 5966 ICDL 1467000 138
56 5967 نیمه فشرده 1 2500000 100
57 5968 تربیت برنامه نویس آماده به کار 7015000 214
58 5969 Revit روزهای زوج 14 الی 15:30 1400/09/17 1415000 40 دفترمرکزی
59 5970 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری 4915000 214
60 5971 IELTS 3000000
 1     
  تعداد افراد حاضر: 140       تعداد بازديد امروز: 6471       تعداد بازديد ديروز: 9901       تعداد بازديد ماه: 130120       تعداد بازديد ماه گذشته: 238234       تعداد بازديد كل: 33556520