ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل کلاس
1 4667 باشگاه مشتریان 30000
2 4670 برنامه نویسی دانش آموزان 2 روز های زوج 18:30 الی 20 1397/7/30 400000 40 شعبه ائل گلی
3 4672 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1397/7/1 192000 16 شعبه ابوریحان
4 4673 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1397/8/29 850000 60 دفتر مرکزی
5 4677 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1397/7/11 550000 138 شعبه ائل گلی
6 4678 Adobe Illustrator روز های فرد 12:30 الی 14 1397/7/14 290000 40 شعبه ائل گلی
7 4679 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 18:30 الی 20 1397/8/6 360000 40 شعبه ابوریحان
8 4680 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 12:30 الی 14 1397/7/1 290000 20 دفتر مرکزی
9 4681 نرم افزار های حسابداری روز های زوج 17 الی 20 1397/8/23 850000 60 دفتر مرکزی
10 4682 حسابداری عمومی مقدماتی روز های فرد 14 الی 15:30 1397/7/24 310000 40 شعبه ابوریحان
11 4686 طراحی سوله در SAP سه شنبه ها 17 الی 20 1397/7/17 200000 16 دفتر مرکزی
12 4688 +Network روز های فرد 18:30 الی 20 1397/7/1 400000 30 شعبه ابوریحان
13 4689 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه 14 الی 17 جمعه 9 الی 12 1397/7/26 3200000 214 دفتر مرکزی
14 4690 فتوشاپ ویژه معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1397/7/29 350000 40 شعبه ائل گلی
15 4691 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1397/7/14 550000 138 دفتر مرکزی
16 4692 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1397/7/8 350000 40 شعبه ابوریحان
17 4693 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1397/7/8 1600000 198 شعبه ابوریحان
18 4694 MSProject روز های زوج 17 الی 18:30 1397/7/2 575000 40 دفتر مرکزی
19 4696 ابزار دقیق روز های زوج 17 الی 18:30 1397/7/28 400000 40 شعبه ابوریحان
20 4697 CCNP جمعه ها 9 الی 13:30 1398/1/18 2625000 150 دفتر مرکزی
 1     
  تعداد افراد حاضر: 135       تعداد بازديد امروز: 390       تعداد بازديد ديروز: 3485       تعداد بازديد ماه: 8638       تعداد بازديد ماه گذشته: 161100       تعداد بازديد كل: 23558829