ورود

نیمه فشرده 2

67

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

17,000,000 ریال

0 ریال

17,000,000 ریال

زبان انگلیسی بزرگسالان

نام دوره آموزشی کتب آموزشی مدت(جلسه) شهریه (ریال)
نیمه فشرده FourCorners 1-2

FourCorners 3-4

Passages 1-2

100 جلسه یک و نیم ساعته

80 جلسه یک و نیم ساعته

80 جلسه یک و نیم ساعته

20,000,000

17,000,000

20,000,000

نام دوره آموزشی کتب آموزشی مدت(جلسه) شهریه (ریال)
پک فشرده VIP FourCorners 1-2

FourCorners 3-4 + free discussion

Passages 1-2 + free discussion

198 جلسه یک و نیم ساعته 50,000,000
  تعداد افراد حاضر: 144       تعداد بازديد امروز: 7414       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146548       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422684