ورود

متره برآورد

68

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

10,000,000 ریال

3,600,000 ریال

6,400,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/12/18
ساعت12:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 12:30 الی 14

دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel

نام دوره آموزشی
دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel
ساعت
40 (20 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
10,000,000

هدف:

■ توانایی اشتغال حرفه ای در دفاتر فنی پیمانکاری و نظارت

رئوس مطالب

■ آشنایی با انواع قراردادها
■ فهرست بها و قیمتهای پایه (کلیات و موارد کلی و مهم فصول، مصالح پای کار ضرائب پیمان، دستورالعمل تجهیز و بر چیدن کارگاه)
■ بررسی نقشه ها و جزئیات اجرایی
■ متره و برآورد هزینه های اجرایی پروژه
■ تعریف عناوین صورت جلسه، نحوه تهیه صورت جلسه و ریز متره ها
■ تنظیم صورت وضعیت
■ تعدیل
■ تاخیرات و تعلیق

  تعداد افراد حاضر: 369       تعداد بازديد امروز: 604       تعداد بازديد ديروز: 9019       تعداد بازديد ماه: 98061       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31128064