ورود

طراحی با کامپیوتر

43

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

6,500,000 ریال

2,340,000 ریال

4,160,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/11/28
ساعت18:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 18:30 الی 20

طراحی با کامپیوتر

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
طراحی با کامپیوتر ترم اول 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم دوم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم سوم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم چهارم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم پنجم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم ششم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم هفتم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم هشتم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم نهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم دهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم یازدهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم دوازدهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
  تعداد افراد حاضر: 222       تعداد بازديد امروز: 427       تعداد بازديد ديروز: 9019       تعداد بازديد ماه: 97884       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31127887