ورود

برنامه نویسی

26

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

6,150,000 ریال

0 ریال

6,150,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/09/27
ساعت12:30
روز و ساعات برگزاری:
روزهای زوج12:30 الی 15:30

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی زبان برنامه نویسی آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول #C 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,650,000
برنامه نویسی ترم دوم #C 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,650,000
برنامه نویسی ترم سوم SQL Server 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,650,000
برنامه نویسی ترم چهارم HTML - CSS 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,650,000
برنامه نویسی ترم پنجم ASP.net 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,650,000
برنامه نویسی ترم ششم ASP.net 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,650,000
  تعداد افراد حاضر: 257       تعداد بازديد امروز: 7398       تعداد بازديد ديروز: 9901       تعداد بازديد ماه: 131047       تعداد بازديد ماه گذشته: 238234       تعداد بازديد كل: 33557447