ورود

برنامه نویسی

26

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

4,800,000 ریال

0 ریال

4,800,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
99/4/4
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روزهای زوج15:30 الی 17

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم دوم 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم سوم 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم چهارم 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم پنجم 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
  تعداد افراد حاضر: 89       تعداد بازديد امروز: 5459       تعداد بازديد ديروز: 7910       تعداد بازديد ماه: 111366       تعداد بازديد ماه گذشته: 273372       تعداد بازديد كل: 28949648