ورود

رباتیک (دستی)

57

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

3,500,000 ریال

0 ریال

3,500,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
99/4/12
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج15:30 الی 17

رباتیک (بردهای کنترل دستی)

نام دوره آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال)
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم اول 20 3,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم دوم 20 3,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم سوم 20 3,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم چهارم 20 3,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم پنجم 20 3,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم ششم 20 3,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم هفتم 20 3,500,000
  تعداد افراد حاضر: 88       تعداد بازديد امروز: 5648       تعداد بازديد ديروز: 7910       تعداد بازديد ماه: 111555       تعداد بازديد ماه گذشته: 273372       تعداد بازديد كل: 28949837