ورود

برنامه نویسی

59

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

2,400,000 ریال

0 ریال

2,400,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
99/4/15
ساعت11
روز و ساعات برگزاری:
روزهای فرد 11 الی 12:30

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم دوم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم سوم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم چهارم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم پنجم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم ششم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم هفتم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم هشتم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم نهم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم دهم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
  تعداد افراد حاضر: 88       تعداد بازديد امروز: 5502       تعداد بازديد ديروز: 7910       تعداد بازديد ماه: 111409       تعداد بازديد ماه گذشته: 273372       تعداد بازديد كل: 28949691