ورود

J13

36

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

1,600,000 ریال

0 ریال

1,600,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/8/4
ساعت18
روز و ساعات برگزاری:
شنبه - دوشنبه 18 الی 20

زبان انگلیسی نوجوانان 7 تا 12 سال

نام دوره آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال)
Family & Friends Starter 40

40

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 1 40

40

40

1,600,000

1,1600,000

1,1600,000

Family & Friends 2 40

40

40

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 3 40

40

40

1,600,000

1,600,000

1,600,000

  تعداد افراد حاضر: 422       تعداد بازديد امروز: 6042       تعداد بازديد ديروز: 3738       تعداد بازديد ماه: 258614       تعداد بازديد ماه گذشته: 259074       تعداد بازديد كل: 237621411