ورود

101 بزرگسالان

89

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

1,700,000 ریال

0 ریال

1,700,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/6/14
ساعت16
روز و ساعات برگزاری:
روزهای فرد 16 الی 18

زبان انگلیسی نوجوانان 15 تا 19 سال

نام دوره آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال)
Fourcorners1 40

40

40

40

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

Fourcorners2 40

40

40

40

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

Movie Course (MC1) 36 1,800,000
Fourcorners3 40

40

40

40

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

Fourcorners4 40

40

40

40

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

Movie Course (MC2) 36 1,800,000
Passages1 40

40

40

40

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

Passages2 40

40

40

40

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

  تعداد افراد حاضر: 157       تعداد بازديد امروز: 1731       تعداد بازديد ديروز: 9168       تعداد بازديد ماه: 207609       تعداد بازديد ماه گذشته: 253588       تعداد بازديد كل: 237077778