ورود

طراحی با کامپیوتر

80

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

2,400,000 ریال

0 ریال

2,400,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/6/3
ساعت12:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 12:30 الی 14

طراحی با کامپیوتر

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
طراحی با کامپیوتر ترم اول 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم دوم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم سوم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم چهارم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم پنجم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم ششم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم هفتم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم هشتم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم نهم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
طراحی با کامپیوتر ترم دهم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
  تعداد افراد حاضر: 100       تعداد بازديد امروز: 1667       تعداد بازديد ديروز: 9168       تعداد بازديد ماه: 207545       تعداد بازديد ماه گذشته: 253588       تعداد بازديد كل: 237077714