ورود

زبان فشرده 2

69

مبلغ دوره:

تخفیف:

مبلغ دوره برای شما:

8,500,000 ریال

0 ریال

8,500,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/2/30
ساعت9
روز و ساعات برگزاری:
دوشنبه - چهارشنبه 9 الی 12

دوره فشرده زبان انگلیسی

دوره فشرده زبان انگلیسی
نام دوره آموزشی مدت (ساعت) کتب آموزشی Level شهریه (ریال)
دوره فشرده زبان انگلیسی 160

160

160

 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

8,500,000

8,500,000

9,500,000

  تعداد افراد حاضر: 58       تعداد بازديد امروز: 4865       تعداد بازديد ديروز: 1837       تعداد بازديد ماه: 15514       تعداد بازديد ماه گذشته: 176777       تعداد بازديد كل: 24675114