ورود

SPSS

64

مبلغ دوره:

تخفیف:

مبلغ دوره برای شما:

5,000,000 ریال

0 ریال

5,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/1/19
ساعت14
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 14 الی 15:30

SPSS

نام دوره آموزشی
مهندسی کیفیت به همراه نرم افزار SPSS
ساعت
40
شهریه (ریال)
5,000,000

هدف:

آشنايى با محاسبات و تحليل هاى آمارى

رئوس مطالب

معرفی و نصب نرم افزار
آشنايى با آمار توصيفى و تحليلى
معرفى منوها و نحوه ورود داده ها
ابزارهاى محاسباتى و توصيف آمارى
جداول توافقى
آناليز واريانس و کليه تحليل داده ها
خروجى هاى گرافيکى و نمودارهاى تجزيه و تحليل اطلاعاتى

  تعداد افراد حاضر: 92       تعداد بازديد امروز: 4902       تعداد بازديد ديروز: 1837       تعداد بازديد ماه: 15551       تعداد بازديد ماه گذشته: 176777       تعداد بازديد كل: 24675151