ورود

پداگوژِی عمومی

58

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

6,000,000 ریال

0 ریال

6,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/3/18
ساعت20
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 20 الی 21:30

پداگوژی عمومی:

نام دوره آموزشی
پداگوژی عمومی
ساعت
24
شهریه (ریال)
6,000,000

هدف:

آشنایی :به مفهوم داشتن اطلاعات مفدماتی /شناسایی:به مفهوم داشتن اطلاعات کامل / اصول: به مفهوم مبانی مطالب نظری / توانایی:به مفهوم قدرت انجام کار دانشجو پس از گذراندن این دوره خاص باید بتواند از عهده تهیه و تنظیم برنامه آموزشی،طرح درس،اجرای آموزش و آزمون ارزشیابی از فرآیند های آموزشی و اصلاح رویه های مربوط به آن برآید.

رئوس مطالب
  • توانایی تشخیص اهداف آموزش های فنی و حرفه ای
  • توانایی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی و درسی بر اساس داده ها
  • توانایی تهیه و تنظیم طرح درس
  • توانایی تهیه و به کارگیری وسایل کمک آموزشی
  • توانایی اجرای دوره های آموزشی
  • توانایی سنجش و ارزیابی از آموزش فراگیران
  تعداد افراد حاضر: 437       تعداد بازديد امروز: 1284       تعداد بازديد ديروز: 6785       تعداد بازديد ماه: 30639       تعداد بازديد ماه گذشته: 92981       تعداد بازديد كل: 28595549