ورود

زبان فشرده 1

73

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

10,000,000 ریال

0 ریال

10,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/3/11
ساعت18
روز و ساعات برگزاری:
یکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 21

دوره فشرده زبان انگلیسی

دوره فشرده زبان انگلیسی
نام دوره آموزشی مدت (ساعت) کتب آموزشی Level شهریه (ریال)
دوره فشرده زبان انگلیسی 160

160

160

160

 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
فشرده اول

فشرده دوم

فشرده Advanced

فشرده Gold

10,000,000

10,000,000

12,000,000

12,000,000

  تعداد افراد حاضر: 80       تعداد بازديد امروز: 1330       تعداد بازديد ديروز: 6785       تعداد بازديد ماه: 30685       تعداد بازديد ماه گذشته: 92981       تعداد بازديد كل: 28595595