ورود

زبان فشرده 1

73

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

10,000,000 ریال

0 ریال

10,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/9/18
ساعت18
روز و ساعات برگزاری:
دوشنبه ها و چهارشنبه 18 الی 21

دوره فشرده زبان انگلیسی

دوره فشرده زبان انگلیسی
نام دوره آموزشی مدت (ساعت) کتب آموزشی Level شهریه (ریال)
دوره فشرده زبان انگلیسی 160

160

160

160

 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
فشرده اول

فشرده دوم

فشرده Advanced

فشرده Gold

10,000,000

10,000,000

12,000,000

12,000,000

  تعداد افراد حاضر: 264       تعداد بازديد امروز: 2289       تعداد بازديد ديروز: 9887       تعداد بازديد ماه: 90531       تعداد بازديد ماه گذشته: 986143       تعداد بازديد كل: 1654978820