ورود

متره برآورد

66

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

8,000,000 ریال

0 ریال

8,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/7/20
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 15:30 الی 17

دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel

نام دوره آموزشی
دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel
ساعت
40
شهریه (ریال)
8,000,000

هدف:

■ توانایی اشتغال حرفه ای در دفاتر فنی پیمانکاری و نظارت

رئوس مطالب

■ آشنایی با انواع قراردادها
■ فهرست بها و قیمتهای پایه (کلیات و موارد کلی و مهم فصول، مصالح پای کار ضرائب پیمان، دستورالعمل تجهیز و بر چیدن کارگاه)
■ بررسی نقشه ها و جزئیات اجرایی
■ متره و برآورد هزینه های اجرایی پروژه
■ تعریف عناوین صورت جلسه، نحوه تهیه صورت جلسه و ریز متره ها
■ تنظیم صورت وضعیت
■ تعدیل
■ تاخیرات و تعلیق

  تعداد افراد حاضر: 103       تعداد بازديد امروز: 6546       تعداد بازديد ديروز: 6774       تعداد بازديد ماه: 241732       تعداد بازديد ماه گذشته: 233554       تعداد بازديد كل: 237345455