ورود

ArcGIS

57

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

6,000,000 ریال

0 ریال

6,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/9/9
ساعت18:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 18:30 الی 20

Arc GIS

نام دوره آموزشی
Arc GIS
ساعت
40
شهریه (ریال)
6,000,000

هدف:

■ آشنایی با اصول نقشه برداری
■ توانایی در زمینه تهیه نقشه
■ توانایی به کارگیری قابلیت های نرم افزار ArcGIS
■ تحلیل مسائل GIS بر روی آن

رئوس مطالب

■ مبانى نرم افزار GIS
■ آشنایی با Arc GIS
■ شروع کار با نقشه ها و داده ها
■ نمایش داده ها
■ دستیابی به اطلاعات عوارض
■ تجزیه و تحلیل و ارتباط عوارض
■ ایجاد و ویرایش داده ها
■ ارائه داده ها و مدل سازی
■ Arc Catalog
■ Arc Scan
■ Arc Scene
■ Arc Glob
■ Arc Map Extention

  تعداد افراد حاضر: 83       تعداد بازديد امروز: 4901       تعداد بازديد ديروز: 16164       تعداد بازديد ماه: 115771       تعداد بازديد ماه گذشته: 986143       تعداد بازديد كل: 1655004060