ورود

برنامه نویسی دانش آموزان 4

56

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

4,800,000 ریال

0 ریال

4,800,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/5/17
ساعت12:30
روز و ساعات برگزاری:
روزهای فرد 12:30 الی 14

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم دوم 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم سوم 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم چهارم 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم پنجم 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
  تعداد افراد حاضر: 106       تعداد بازديد امروز: 1089       تعداد بازديد ديروز: 8446       تعداد بازديد ماه: 1089       تعداد بازديد ماه گذشته: 253588       تعداد بازديد كل: 236871258