ورود

حسابداری عمومی مقدماتی

47

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

9,000,000 ریال

3,240,000 ریال

5,760,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/01/17
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روزهای فرد 15:30 الی 17

حسابداری عمومی مقدماتی

نام دوره آموزشی
حسابداری عمومی مقدماتی
ساعت
40 (20 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
9,000,000

هدف:

حسابدار (عمومي مقدماتي) از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلي امور مالي بازرگاني بوده و وظايف آن شامل: شناسايي مفاهيم و تعاريف حسابداري، تشخيص مفروضات واصول حسابداري، كاربرد معادله حسابداري ، شناسايي رويداد هاي مالي و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداري، تهيه گزارش هاي مالي وصورت هاي مالي اساسي، ثبت حسابداري بازرگاني، انجام حسابداري موجودي كالا، عمليات حسابداري وجوه نقد، ثبت اسناد تجاري، اصلاح حسابها و اشتباهات حسابداري و بستن حسابها، بكارگيري رايانه و نرم افزارExcel در حسابداري است و با مشاغل حسابداري در ارتباط است.

رئوس مطالب


جلسه اول: آشنائی با معنی و مفهوم حسابداری ، انواع موسسات استفاده از حسابداری ، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ، رشته های تخصصی حسابداری ، انواع شرکت ها
جلسه دوم: عناصر اصلی حسابداری ، مفهوم دارایی و آشنائی با اجزاء دارائی ها ، مفهوم بدهیه ها و آشنائی با اجزاء بدهی ها ، مفهوم سرمایه ، درامد و هزینه ، آشنائی با معادله اصلی حسابداری
جلسه سوم: تجزیه و تحلیل رویدادهای دارای اثر مالی ، آشنائی با حاب و ماهیت حساب ها ، ماهیت حساب در هنگام افزایش و کاهش حساب ها در رویدادها دارای دارای اثر مالی (معاملات) ، حسابداری دوبل
جلسه چهارم: آشنائی با انواع دفاتر قانونی و دفتر کمکی ، طریقه نوشتن معاملات در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل
جلسه پنجم: حل تمرینات درمورد نوشتن دفتر روزنامه و انتقال به دفاتر کل و تدریس انواع تراز آزمایشی و طرز تهیه تراز آزمایشی
جلسه ششم: رفع اشکال
جلسه هفتم: آشنائی با حساب درآمد و هزینه و ماهیت حساب ها ، انواع صورت های مالی
جلسه هشتم: آشنائی با حساب های موقت و دائم ، و بستن صورت های مالی
جلسه نهم: آشنائی با حساب پیش پرداخت ، پیش دریافت ، ملزومات و ثبت اصلاحیه های مربوطه
جلسه دهم: طرز تهیه کاربرگ و آشنائی با حساب های مربوط به موسسات بازرگانی که عبارت است از : خرید ، برگشت از خرید و تخفیفات ، تخفیفات نقدی خرید ، فروش ، برگشت از فروش و تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش ، و ماهیت این حساب ها
جلسه یازدهم: آشنائی با صورتحساب سود و زیان موسسات بازرگانی ، صورتحساب سرمایه و ترازنامه
جلسه دوازدهم: آزمون تا مطالب تدریس شده
جلسه سیزدهم: ثبت اصلاحیه های مربوط به موسسات بازرگانی ، محاسبه استهلاک و آشنائی با انواع تخفیفات و یستم های نگهداری و بستن حساب های موقت و دائم
جلسه چهاردهم: ارزیابی موجودی های پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته به روش های : Lifo و Fifo ، میانگین ساده و موزون
جلسه پانزدهم: آشنائی با حساب صندوق ، اصلاح صندوق و اعلامیه بدهکاری و بستانکاری بانک ها و تهیه صورت مغایرت بانکی و انجام ثبت های لازم ، آشنائی با حساب تنخواه ، تنخواه گردان و انواع تنخواه گردان و ثبت های مربوطه
جلسه شانزدهم: آشنائی با اسناد قانونی : سفته ، چک و برات و ثبت های مربوط با انواع سفته چک و برات در شرایط های مربوطه
جلسه هفدهم: آشنائی با مطالبات مشکوک الوصول ، مطالبات سوخت شدهه و انجام ثبت های مربوطه
جلسه هجدهم: آشنائی با مفروضات حسابداری و انواع آن ، اصول حسابداری و انواع آن ، اصول محدود کننده و انواع آن
جلسه نوزدهم: آشنائی با انواع اشتباهات
جلسه بیستم: رفع اشکال

  تعداد افراد حاضر: 50       تعداد بازديد امروز: 504       تعداد بازديد ديروز: 8950       تعداد بازديد ماه: 133006       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31163009