ورود

انگلیسی برای کودکان

66

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

16,000,000 ریال

0 ریال

16,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/3/20
ساعت16
روز و ساعات برگزاری:
شنبه - دوشنبه 16 الی 18

دوره آموزشی کودکان و نوجوانان

دوره آموزشی کودکان و نوجوانان
نام دوره آموزشی آموزشی کتب مدت (ساعت) تصاویر کتب Level شهریه (ریال)
کودکان 7-4 سال Tiny Talk 1A 40 کتاب های Tiny Talk ch1 1,450,000
Tiny Talk 1B 40 ch2 1,450,000
Tiny Talk 2A 40 ch3 1,450,000
Tiny Talk 2B 40 ch4 1,450,000
Tiny Talk 3A 40 ch5 1,450,000
Tiny Talk 3B 40 ch6 1,450,000
کودکان 7-6 سال First Friends 1 40 کتاب هایFirst Friends J1 1,600,000
First Friends 2 40 J2 1,600,000
First Friends 3 40 J3 1,600,000
کودکان 12-7 سال Family & Friends Starter 40

40

کتاب آموزشی Family Friends Starter J4

J5

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 1 40

40

40

 کتاب آموزشی Family Friends 1 J6

J7

J8

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 2 40

40

40

 کتاب آموزشی Family Friends 2 J9

J10

J11

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 3 40

40

40

 کتاب آموزشی Family Friends 3 J12

J13

J14

1,600,000

1,600,000

1,600,000

نوجوانان 15-12 سال Family & Friends 4 40

40

40

 کتاب آموزشی Family Friends 4 T1

T2

T3

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 5 40

40

40

 کتاب آموزشی Family Friends 5 T4

T5

T6

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 6 40

40

40

 کتاب آموزشی Family Friends 6 T7

T8

T9

1,600,000

1,600,000

1,600,000

  تعداد افراد حاضر: 105       تعداد بازديد امروز: 375       تعداد بازديد ديروز: 8009       تعداد بازديد ماه: 238654       تعداد بازديد ماه گذشته: 181212       تعداد بازديد كل: 236394154