ورود

نرم افزارهای حسابداری

42

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

20,000,000 ریال

7,200,000 ریال

12,800,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/01/25
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
روزهای زوج 17 الی 20

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع6 ، هلو ، پازار ، همکاران سیستم

نام دوره آموزشی
حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع6 ، هلو ، پازار ، سپیدار همکاران سیستم
ساعت
60 (30 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
20,000,000
رئوس مطالب

جلسه اول: آشنائی با کدینگ‌ها ، ثبت موجودی‌های اول دوره شامل صندوق ، بانک ، حساب دریافتنی و .... در رافع
جلسه دوم: ثبت سند افتتاحیه ، شروع طی دوره موسسات خدماتی در رافع
جلسه سوم: پایان دوره موسسات خدماتی در رافع
جلسه چهارم: شروع دوره و طی دوره موسسات بازرگانی در رافع
جلسه پنجم: پایان دوره موسسات بازرگانی و تعیین وضعیت چک ها در رافع
جلسه ششم: کنترل تولید و حقوق و دستمزد در رافع
جلسه هفتم: انبارگردانی در رافع
جلسه هشتم: حل مثال کلی در رافع
جلسه نهم: آشنائی با کدینگ‌ها ، ثبت موجودی‌های اول دوره شامل صندوق ، بانک ، حساب دریافتنی و .... در پازار
جلسه دهم: ثبت سند افتتاحیه ، شروع طی دوره موسسات خدماتی در پازار
جلسه یازدهم: پایان دوره موسسات خدماتی در پازار
جلسه دوازدهم: شروع دوره و طی دوره موسسات بازرگانی و پایان دوره موسسات بازرگانی و تعیین وضعیت چک ها در پازار
جلسه سیزدهم: کنترل تولید و حقوق و دستمزد در پازار
جلسه چهاردهم: انبارگردانی و حل مثال کلی در پازار
جلسه پانزدهم: آشنائی با کدینگ‌ها ، ثبت موجودی‌های اول دوره شامل صندوق ، بانک ، حساب دریافتنی و .... در هلو
جلسه شانزدهم: ثبت سند افتتاحیه ، شروع طی دوره موسسات خدماتی در هلو
جلسه هفدهم: پایان دوره موسسات خدماتی در هلو
جلسه هجدهم: شروع دوره و طی دوره موسسات بازرگانی در هلو
جلسه نوزدهم: پایان دوره موسسات بازرگانی و تعیین وضعیت چک ها در هلو
جلسه بیستم: کنترل تولید و حقوق و دستمزد در هلو
جلسه بیست و یکم: انبارگردانی و حل مثال کلی و هلو
جلسه بیست و دوم: آشنائی با کدینگ‌ها ، ثبت موجودی‌های اول دوره شامل صندوق ، بانک ، حساب دریافتنی و .... در سپیدار
جلسه بیست و سوم: ثبت سند افتتاحیه ، شروع طی دوره موسسات خدماتی در سپیدار
جلسه بیست و چهارم: پایان دوره موسسات خدماتی در سپیدار
جلسه بیست و پنجم: شروع دوره و طی دوره موسسات بازرگانی در سپیدار
جلسه بیست و ششم: پایان دوره موسسات بازرگانی و تعیین وضعیت چک ها در سپیدار
جلسه بیست و هفتم: کنترل تولید و حقوق و دستمزد در سپیدار
جلسه بیست و هشتم: انبارگردانی در سپیدار
جلسه بیست و نهم: حل مثال کلی در سپیدار
جلسه سی ام: حل پروژه بر حسب خواسته دانشجو برای یکی از سیستم های آموزشی

  تعداد افراد حاضر: 183       تعداد بازديد امروز: 1109       تعداد بازديد ديروز: 9996       تعداد بازديد ماه: 89547       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31119550