ورود

+Network

41

مبلغ دوره:

تخفیف:

مبلغ دوره برای شما:

4,000,000 ریال

0 ریال

4,000,000 ریال

تاریخ و زمان شروع:
1397/12/12 ساعت 18:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 18:30 الی 20

+Network


مدرک تخصصی شرکت CompTIAکه در حالت کلی تحت عنوان مدرک تخصصی +Network شناخته می شوند از جمله مدارک بسیار با ارزش در طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و مدیریت آنهاست. بر همین اساس داشتن گواهینامه تخصصی +Network نشانه تجربه کافی و دانش فنی وسیع و ژرف در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و همچنین مدیریت ساختارهای شبکه ای وابسته به آنها می باشد.

+Exam N10-005: Network

نام دوره آموزشی
+Network
ساعت
30
شهریه (ریال)
4,000,000


رئوس مطالب


Introduction to Networks ■
The Open Systems Interconnection Specifications ■
Networking Topologies, Connectors and Wiring Standards ■
The Current Ethernet Specifications ■
Networking Devices ■
(Introduction to Internet Protocol (IP ■
IP Addressing ■
IP Subnetting,Troubleshooting IP, and Introduction to NAT ■
Introduction to IP Routing ■
Routing Protocols ■
(Switching and Virtual LANs (VLANs ■
Wireless Technologies ■
Authentication and Access Control ■
Network Threats and Mitigation ■
Physical and Hardware Security ■
Wide Area Network ■
Command-Line Tools ■
Software and Hardware Tools ■
Network Troubleshooting ■
Management, Monitoring and Optimization ■


  تعداد افراد حاضر: 400       تعداد بازديد امروز: 6116       تعداد بازديد ديروز: 10676       تعداد بازديد ماه: 167904       تعداد بازديد ماه گذشته: 180404       تعداد بازديد كل: 24468784