ورود

زبان فشرده 1

34

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

10,000,000 ریال

0 ریال

10,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/6/29
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
پنج شنبه 17 الی 20 - جمعه 9 الی 12

دوره فشرده زبان انگلیسی

دوره فشرده زبان انگلیسی
نام دوره آموزشی مدت (ساعت) کتب آموزشی Level شهریه (ریال)
دوره فشرده زبان انگلیسی 160

160

160

160

 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
فشرده اول

فشرده دوم

فشرده Advanced

فشرده Gold

10,000,000

10,000,000

12,000,000

12,000,000

  تعداد افراد حاضر: 106       تعداد بازديد امروز: 627       تعداد بازديد ديروز: 6336       تعداد بازديد ماه: 184040       تعداد بازديد ماه گذشته: 245075       تعداد بازديد كل: 236584615