ورود

زبان فشرده 1

34

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

8,500,000 ریال

0 ریال

8,500,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/6/29
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
پنج شنبه 17 الی 20 - جمعه 9 الی 12

دوره فشرده زبان انگلیسی

دوره فشرده زبان انگلیسی
نام دوره آموزشی مدت (ساعت) کتب آموزشی Level شهریه (ریال)
دوره فشرده زبان انگلیسی 160

160

160

 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

8,500,000

8,500,000

9,500,000

  تعداد افراد حاضر: 177       تعداد بازديد امروز: 5075       تعداد بازديد ديروز: 5080       تعداد بازديد ماه: 22902       تعداد بازديد ماه گذشته: 181212       تعداد بازديد كل: 236178402