ورود

Java & Android

41

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

20,000,000 ریال

0 ریال

20,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/8/23
ساعت20
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 20 الی 21:30

Java & Android

نام دوره آموزشی
Java & Android
ساعت
88
شهریه (ریال)
20,000,000

هدف:

آشنایی با برنامه نویسی جاوا

رئوس مطالب

توانايي كار محیط زبان برنامه JAVA

■ آشنایی با ویژگیها و کاربردی این زبان
■ آشنایی با اجزاء محیط اصلی این زبان
■ شناسایی اصول کار با ویرایشگر این زبان
■ شناسایی اصول کار با ویرایشگر این زبان
■ شناسایی اصول کار با محیط زبان برنامه نویسی

توانایی برنامه نویسی شی گرا در محیط زبان برنامه نویسی JAVA

■ شناسایی اصول کار با اشیاء و کلاسها
■ شناسایی اصول ایجاد یک کلاس
■ آشنایی با مفهوم وراثت
■ شناسایی اصول ایجاد سلسله مراتب یک کلاس
■ آشنایی با وراثت یگانه و چند گانه
■ شناسایی اصول ایجاد کلاسهای فرعی
■ شناسایی اصول برنامه نویسی شی گرا در محیط زبان برنامه نویسی JAVA

توانایی تعریف عبارات ، دستورات و داده ها

■ آشنایی با عبارتها و دستورات
■ آشنایی اصول کار با متغییرها و انواع داده ای

◆ تعریف متغییرها
◆ قوانین نام گذاری متغییرها
◆ انواع متغییرها
◆ چگونگی نسبت دادن مقدار متغییرها

■ شناسایی اصول ایجاد توضیحات (COMMENT) در برنامه
■ شناسایی اصول کار با LTTERAL ها

◆ عددی
◆ منطقی
◆ کاراکتری
◆ رشته ای

■ شناسایی اصول کار با عبارات و عملگرها

◆ ریاضیاتی یا محاسباتی
◆ افزاینده ها و کاهنده ها
◆ مقایسه کننده ها
◆ منطقی
◆ BITWISE
◆ اولویت عملگرها

■ شناسایی اصول کاربردی رشته های (STRING ARETHMETIC)
■ شناسایی اصول تعریف عبارات ،دستورات و داده ها

توانایی کار با اشیاء

■ شناسایی اصول ایجاد اشیاء جدید
■ شناسایی اصول دسترسی ،پیکربندی کلاس

◆ مقدار دادن
◆ تغییر مقدار
◆ متغییرهای کلاس

■ شناسایی اصول تعریف متغیرهای آرایه
■ شناسایی اصول ایجاد اشیاء آرایه ای
■ شناسایی اصول دسترسی به عناصر آرایه
■ شناسایی اصول تغییر و دستکاری بر روی عناصر آرایه ها
■ شناسایی اصول ایجاد BLOCK STATMEMENTS
■ شناسایی اصول کار با دستور شرطی IF
■ شناسایی اصول کار با دستور شرطی SWITCH
■ شناسایی اصول کار با دستور ایجاد حلقه تکرار SWITCH
■ شناسایی اصول کار با دستور ایجاد حلقه WHILE
■ شناسایی اصول کار با دستور ایجاد حلقه DO- WHILE
■ شناسایی اصول خروج از حلقه های تکرار
■ شناسایی اصول کار با آرایه ها ، شرطها و حلقه ها

توانایی کار با متدها

■ شناسایی اصول ایجاد متدها با نام یکسان و آرگومانهای متفاوت
■ شناسایی اصول کار با متدهای CONSTRUCTOR

◆ CONSTRUCTOR های اساسی

■ شناسایی اصول کار با متدهای OVERRIDING
■ شناسایی اصول کار با متدهای FINALAER
■ شناسایی اصول کار با متدها

توانایی کار با برنامه های JAVA که در WWW قابل اجرا هستند

■ آشنایی با تفاوت برنامه کاربردی برنامه های JAVA (APPLET)
■ شناسایی اصول ایجاد APPLET

◆ فعالیتهای عمده APPLET
◆ ایجاد یک APPLET ساده

■ شناسایی اصول کار APPLET در WEB
■ شناسایی اصول کار با آرشیو JAVA
■ شناسایی اصول ارسال پارامترها به یک APPLET
■ شناسایی اصول با برنامه های JAVA که در WWWقابل اجرا هستند

توانایی کار با گرافیکها ،قلمها و رنگقابل اجرا هستند

■ شناسایی اصول کار با کلاس GRAPHICS
■ شناسایی اصول ترسیم و پر کردن محیط های بسته با رنگ

◆ LINES
◆ RECTANGLES
◆ POLYGONS
◆ OVALS
◆ ARCS

■ شناسایی اصول کپی و پاک کردن قسمتی از گرافیک
■ شناسایی اصول کار با متن و قلمها

◆ ایجاد اشیاء قلم
◆ ترسیم کاراکترها

■ شناسایی اصول کار با رنگ
■ استفاده از اشیاء رنگ

◆ بررسی و انتخاب رنگهای جاری

■ شناسایی اصول کار با گرافیکها،قلمها و رنگ

توانایی ایجاد تصاویر متحرک ،تصاویر و صدا در

■ شناسایی اصول ایجاد تصاویر متحرک در JAVA
■ شناسایی اصول نوشتن APPLETها توسط THREADS
■ شناسایی اصول بازیابی و استفاده از تصاویر

◆ گرفتن تصاویر
◆ ترسیم تصاویر
◆ تغییرات بر روی تصاویر

■ شناسایی اصول ایجاد تصاویر متحرک با استفاده از تصاویر (IMAGES)
■ شناسایی اصول بازیابی و استفاده از صدا (SOUND)
■ شناسایی اصول استفاده از نرم افزار تولید تصاویر متحرک
■ شناسایی اصول ایجاد تصاویر متحرک ،تصاویر و صدا در JAVA

توانایی مدیریت رخدادهای (EVENTS) ساده

■ شناسایی اصول کار با EVENTهای مربوط به دکمه های MOUSE

◆ MOUSE DOWN
◆ MOUSE UP
◆ DOBLE CLICK

■ شناسایی اصول کار با EVENTهای مربوط به حرکت MOUSE

◆ MOUSE DRAGE & DROP
◆ MOUSE ENTER
◆ MOUSE ENTER

■ شناسایی اصول کار با EVENTهای صفحه کلید

◆ KEY UP
◆ KEY DOWN
◆ DEFAULT KEYS

■ شناسایی اصول مدیریت رخدادهای (EVENTS) ساده

توانایی ایجاد GUI توسطAWT

■ LABELS
■ شناسایی اصول ایجاد PANELSو LAY OUT
■ شناسایی اصول ایجاد PANELها و اجزاء لانه ای (NESTED)
■ شناسایی اصول کار با اجزاء دیگر GUI
■ شناسایی اصول ایجاد GUI توسط AWT

توانایی کار با پنجره ها ، شبکه و DIALOG BOXES

■ شناسایی اصول کار با کلاسهای مربوط به پنجره AWT
■ شناسایی اصول کار با FRAMES
■ شناسایی اصول بستن پنجره ها
■ شناسایی اصول کار با منوها
■ شناسایی اصول کار با DIALOG BOXES
■ شناسایی اصول کار با مکان نما
■ شناسایی اصول کار با رخدادهای EVENT پنجره
■ شناسایی اصول کار با شبکه در JAVA

◆ ایجاد پیوندهای داخلی APPLETها
◆ باز کردن ارتباطات WEB
◆ تابع OPENSTREAM
◆ SOCKETS
◆ شناسایی اصول کار با متر SHOWSTATUS

■ شناسایی اصول کار با ارتباط برقرار کردن بین APPLET ها
■ شناسایی اصول کار با پنجره ها ،شبکه و DIALOG BOX

توانایی کار با تغییر دهنده ها ،کنترل و دسترسی و طراحی کلاس

■ شناسایی اصول کار با تغییر دهنده ها (MOEIFIER)
■ شناسایی اصول کنتر ل دسترسی به متدها و متغییرها
■ شناسایی اصول کار با متدها و متغییرهای کلاس
■ شناسایی اصول به تمام رساندمن کلاسها ، متدها و متغییرها (FINALIZING)
■ شناسایی اصول کار با تغییر دهنده ها، کنترل و دسترسی و طراحی کلاس

توانایی استفاده از PACKAGEها INTERFACE

■ شناسایی اصول استفاده از FUUL PACKAGE و سهامی کلاس
■ شناسایی اصول استفاده از دستور IMPORT
■ شناسایی اصول ایجاد OWN PACKAGE
■ شناسایی اصول ایجاد و پیاده سازی INTER FACE ها و کلاسها
■ شناسایی اصول ایجاد و پیاده سازی INTER FACE های چندگانه
■ شناسایی اصول ایجاد و پیاده سازی INTER FACE های توسعه یافته
■ شناسایی اصول استفاده از INTER FACEها PACKAGEها

هدف:

امكان توسعه نرم افزارهاي كاربردي براي تمامي دستگاه هايي كه با سيستم عامل از جمله گوشي هاي هوشمند موبايل، تبلت ها و تلويزيون هاي هوشمند اندويد كار مي كنند را فراهم مي كند.

رئوس مطالب

■ یاد آوری و آموزش مبتدیات جاوا
■ نصب و راه اندازی محیط توسعه
■ خلاصه ای بر تاریخچه و پلت فرم های اندروید
■ توضیح محتویات یک نرم افزار اندروید
■ نوشتن اولین پروژه
■ شرح رفتار xml layouts
■ استفاده از ویجیتbutton
■ افزودن ایونت ها برای button از xml layouts
■ نوشتن پروژه ساده کانتر
■ تغییر پس زمینه و تغییرات activity
■ کار با thread ها
■ اغاز یک اکتیویتی با intent
■ ایجاد موزیک پلیر کامل
■ ایجاد و مدیرت لیست
■ کار با edit text ها
■ کار با toggle button
■ کار با input element ها
■ ارث بری و برنامه نویسی پیش رفته
■ ایجاد ارتباط تلفنی و پیامکی و ایمیل
■ انتقال اطلاعات ما بین activity ها
■ دریافت اطلاعات از دور بین و نمایش ان
■ کار با بارکد اسکنر ها
■ Orientation
■ ایجاد منو ها و کار با menu
■ ایجاد و الحاق theme برای element ها
■ استفاده از Preferencesها
■ طراحی مجزا برای Landscape
■ شروع کار با انیمیشن ها
■ شروع کار باFrameLayout
■ استفاده از slider
■ استفاده از تب ها
■ استفاده ازweb browser
■ نوشتن در فایل و کار با فایل
■ کار با Spinners ها
■ شروع کار با sqlite
■ استفاده از ormlite
■ استفاده از نقشه و نمایش
■ شروع کار وب سرویس ها
■ انتقال و دریافت اطلاعات از وب سرویس
■ سکنرون کردن دریافت اطلاعات
■ فشرده سازی و رمز نگاری
■ کار با json و gson
■ کار با نوتیفیکشن ها
■ گرید و گالری تصاویر
■ دریافت پروژه

  تعداد افراد حاضر: 148       تعداد بازديد امروز: 5670       تعداد بازديد ديروز: 3738       تعداد بازديد ماه: 258242       تعداد بازديد ماه گذشته: 259074       تعداد بازديد كل: 237621039