ورود

Arc GIS

64

مبلغ دوره:

تخفیف:

مبلغ دوره برای شما:

5,600,000 ریال

0 ریال

5,600,000 ریال

تاریخ و زمان شروع:
1397/10/26 ساعت 14
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 14 الی 15:30

Arc GIS

نام دوره آموزشی
Arc GIS
ساعت
40
شهریه (ریال)
5,600,000

هدف:

■ آشنایی با اصول نقشه برداری
■ توانایی در زمینه تهیه نقشه
■ توانایی به کارگیری قابلیت های نرم افزار ArcGIS
■ تحلیل مسائل GIS بر روی آن

رئوس مطالب


■ مبانى نرم افزار GIS
■ آشنایی با Arc GIS
■ شروع کار با نقشه ها و داده ها
■ نمایش داده ها
■ دستیابی به اطلاعات عوارض
■ تجزیه و تحلیل و ارتباط عوارض
■ ایجاد و ویرایش داده ها
■ ارائه داده ها و مدل سازی
■ Arc Catalog
■ Arc Scan
■ Arc Scene
■ Arc Glob
■ Arc Map Extention

  تعداد افراد حاضر: 121       تعداد بازديد امروز: 958       تعداد بازديد ديروز: 4968       تعداد بازديد ماه: 96973       تعداد بازديد ماه گذشته: 211827       تعداد بازديد كل: 24077553