ورود

SPSS

4

مبلغ دوره:

تخفیف:

مبلغ دوره برای شما:

5,000,000 ریال

0 ریال

5,000,000 ریال

تاریخ و زمان شروع:
1397/2/31 ساعت 14
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 14 الی 15:30

دوره SPSS:

نام دوره آموزشی
مهندسی کیفیت به همراه نرم افزار SPSS
ساعت
40
شهریه (ریال)
5,000,000

هدف:

آشنايى با محاسبات و تحليل هاى آمارى

رئوس مطالب
  • معرفی و نصب نرم افزار
  • آشنايى با آمار توصيفى و تحليلى
  • معرفى منوها و نحوه ورود داده ها
  • ابزارهاى محاسباتى و توصيف آمارى
  • جداول توافقى
  • آناليز واريانس و کليه تحليل داده ها
  • خروجى هاى گرافيکى و نمودارهاى تجزيه و تحليل اطلاعاتى
  تعداد افراد حاضر: 146       تعداد بازديد امروز: 4340       تعداد بازديد ديروز: 6785       تعداد بازديد ماه: 4340       تعداد بازديد ماه گذشته: 138216       تعداد بازديد كل: 12984773